Yurtdışı Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı 2013 – Deventer