Vakfın Kuruluş Amaçları

22/02/2010


 • Hollanda’da yaşayan müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için mevcut imkanları korumak ve geliştirmek.
 • Hollanda’da bulunan Türk-İslam toplumunun refah seviyesini yükseltmek.
 • Hollanda’da bulunan müslümanların ruhsal gelişmeleri için imkanlar sağlamak.

Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 1. Hollanda’daki müslümanlara dini konularda bilgi verir.
 2. Hollanda’daki müslümanlara kültürel ve sosyal hizmetlerde bulunur ve yardım eder.
 3. Müslüman olmak isteyenlere bilgi verir ve yardım eder.
 4. İslam dinini tanıtmak amacıyla yayın organlarıyla işbirliği yaparak tv. ve radyo yayını yapar.
 5. Hollanda’da bulunan kilise ve diğer dini gruplarla işbirliği yapar ve Vakfın gayesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 6. Müslümaların yoğun olarak bulunduğu yerlere din görevlisi gönderir.
 7. Hac ibadeti ile ilgili olarak gerek Hollanda’da ve gerekse Suudi Arabistan’da gerekli organizasyonu düzenler.
 8. Hollanda’da ikamet eden müslümanların sünnet ve düğünlerinde yardımcı olur.
 9. Hollanda’da vefat eden müslümaların cenazelerini memleketlerine nakletmek üzere gerekli tedbirleri alır.
 10. İslam dini ile ilgili eğitimi teşvik ve koordine eder.
 11. İslam dini ile ilgili ilmi araştırmalar yapar.
 12. Cami ve mescid görevlilerini eğitir.
 13. Kur’an-ı Kerim ve lisan dersleri verir İslam dini üzerine eğitim verecek okulları kurar ve yönetir.
 14. Kur’an-ı Kerim, İslami İlimler ve İslam Sanatı hakkında kitaplar terceme etttirir.
 15. Bu kitapları bastırır, yayınlar, kütüphane açar ve devamını sağlar.
 16. Hollanda makamlarıyla işbirliği yaparak müslüman çocuklarına İslam dini eğitimi ve öğretimi verir ve bunu pratiğe döker.
 17. İslam dini ile ilgili devletler arası konferanslara temsilci gönderir.
 18. İslam dinini konu alan konferanslar ve dini toplantılar organize eder, ettirir.
 19. İslam dini ile ilgili yarışmalar tertip eder ve ettirir.
 20. Vakfın amacına uygun olarak, sosyal kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler organize eder, ettirir ve bu tür faaliyetlere katılır.
 21. Yetenekli gençlere yardım ederek bunların yüksek öğrenim yapmalarına ve ilmi ilerlemelerine imkanlar hazırlar.
 22. Nakdi ve aynı hibeler kabul eder, Fitre zekat gibi gelirleri Vakfın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere uygun olarak harcar.
 23. Vakıf, gasyesi için kullanılabilecek gayrimenkullere sahip olur.
 24. Vakıf, içtüzük hükümlerine göre Hollanda’daki gayrimenkullerin kullanılışına yön verir ve amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 25. Vakıf, Türkiye Diyanet Vakfı, Dünya İslam Birliği ve benzeri  İslam kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
 26. Vakıf Hollanda’da bulunan Türk–İslam topluluğunun faaliyetlerini koordine edebilmek için Hollanda’da kurulu Türk-İslam dernekleri ve vakıflarıyla sıkı işbirliği yapar.
 27. Vakıf kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

Hollanda Diyanet Vakfı anatüzükte yazılı bu kuruluş amaçları ve faaliyet alanlarına uygun olarak oluşturulan çeşitli çalışma birimlerinde aşağıdaki başlıklarda belirtilen hizmetler gerçekleştirmektedir.

 1. Cami içi Din Hizmetleri organizasyonu
 2. Cami proje, inşaat, tamirat ve hizmete açılış faaliyetleri,
 3. Konferanslar,
 4. Seminerler-Toplantılar,
 5. Cenaze fonu hizmeti,
 6. Cenaze firması hizmeti,
 7. Hac organizasyonu,
 8. Vekaletle kurban organizasyonu,
 9. Vakıf imkanlarıyla verilen burslar,
 10. Kitap ve Takvim dağıtımı hizmeti,
 11. Yayın ve terceme hizmetleri,
 12. Gençlik kolları çalışmaları,
 13. Kadın kolları çalışmaları,
 14. Dini ve Milli bayramlarda yapılan kutlamalar,
 15. Dinlerarası diyalog çalışmaları,
 16. Gültepe Eğitim Merkezi hizmetleri,
 17. Yardım Kampanyaları,
 18. Açık gün organizeleri,
 19. Yarışmalar,