T.C. Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği Dr. Yusuf Acar


deventeratasesiSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması” ismiyle 2000 yılında Yüksek lisans (I. Baskı Temkin 2004 ve II. Baskı Konya 2011) ve “Kuraşî’nin el-İnâye’si ve Hidâye Hadisleri” (Konya 2011) ismiyle de 2011 yılında doktorasını yapan Acar, Konya Büyükşehir Belediyesinin “27 Dilde Mesnevi Yayımı” projesi çerçevesinde Mesnevi’nin Arapça Tercümesinde (harekeleme, tahkik ve gözden geçirme) (I-VI Konya Büyükşehir Belediyesi, 2007) görev almıştır. Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu (Marife I/3),Hanefi Fıkıh Kitaplarındaki Bazı Rivayetlerin Hadis Açısından Problemleri (Selçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, XXXI, 2011), Zeyla’î’nin İbnü’t-Türkmânî İle Kuraşî Eleştirileri ve Üç Hadisçi Arasındaki İlişkiler (Marife 2011),Çocukluk Dönemi Eğitiminde Hz. Peygamberin Getirdiği İlkeler (Diyanet Avrupa, Nisan 2003), Popüler Dini Kaynakların Hadis Açısından Değeri (İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Rolü Sempozyumu, Ankara 2001),İst das Verhältnis zwischen Staat und Religion in einer liberalpluralistischen Verfassung Universell oder nicht? (Almanya 2005),Avrupa’daki Türk’lerin Sosyal, Kültürel ve Dini Hayatına Dair Gözlemler -Almanya Örneği (III. Din Şûrâsı, Ankara 2004), Saadet Asrı Model Toplum Tecrübesinin Engellilere İlişkin Kodları (Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2013, ss. 131 -171), Münafıkların Cenaze Namazlarına İlişkin Rivayetlerin Tahlili (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Yıl:2013, Sayı:22, ss.377-88.)gibi çok sayıda yayımlanmış makalesi mevcuttur