Bilimsel Çalışmaları Listesi

1. Kitapları
1.1. Ünver, Mustafa, Tefsirde Öteki -Celaleyn’de İsrailiyat-, Samsun 2008, Sidre Yayınları.
1.2. Ünver, Mustafa, Hurufilik ve Kur’an: Nesim. Örneği, Ankara 2003, Fecr Yayınları.
1.3. Ünver, Mustafa, Tefsir Usulünde Mekki-Medeni İlmi, Samsun 2001, Sidre Yayınları.
1.4. Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü, Ankara 1996, Sidre Yayınları.
1.5. Ünver, Mustafa, Kur’an’dan Mesajlar, Samsun 2000, Sidre Yayınları.
1.6. Ünver, Mustafa, Tefsir Tarihi Ve Usulü, (5 ve 8. Üniteler), Editör: Bahattin Dartma, Eskişehir 2010, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 1090.
2. Yurtdışı Makaleleri
2.1. Ünver, Mustafa, Bir Kuran Şairi Olarak Nesimi, YOM Türk Dünyası Medeniyyet Dergisi, 11, Bakü-Azerbeycan, s. 43-54. (2008).
2.2. Ünver, Mustafa, Kur’an’ın Tezkiye Prensibine Bir Bakış, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Araşan Gumanitardık Enstitutunun İlmi Jurnali, (Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi), 1-2, Bişkek-Kırgızistan, s. 96-104 (2006).
2.3. Ünver, Mustafa, Kur’an’ın Eş ve Evlat Perspektifi Üzerine Bir Bakış, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Araşan Gumanitardık Enstitutunun İlmi Jurnali, (Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi), 5-6, Bişkek-Kırgızistan, s. 239-250 (2008).
2.4. Ünver, Mustafa, Nesimi’de Ahli Beyt Süyüsü, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Teologiya Fakültetinin İlimi Curnali, (İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi) Osh-Kırgızistan, 8, s. 49-72 (2005). (Kırgızca).
2.5. Ünver, Mustafa, Peygamberimizin İnsan Sevgisi, Azireti Paygambardi Eskeruu Cana Paygambardi Urmattoo (adlı kitapta), Oş Mamlekettik Üniversiteti Türkiye Diyanet Fondu Yayınları, s. 25-40, Osh-Kırgızistan (2006).
2.6. Ünver, Mustafa, Ebussuud Efendi Tefsirinde Ötekiyle Birlikte Yaşama, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Teologiya Fakültetinin İlimi Curnali, (İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi) Osh-Kırgızistan, 14-15, s. 13-25 (2011).
3. Çeviri Kitabı
3.1. Lügavi Kur’an Okumaları, müellif: Muhammed Şehrur, Samsun 2001, Sidre Yayınları. (Arapçadan notlarla beraber özet ve çeviri kitap)
4. Hakemli Dergilerdeki Makaleleri
4.1. Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamada Söz Merkezli Bir Vasatın Rolü, İslamiyat, 6/1,149-164 (2003).
4.2. Ünver, Mustafa, Kur’an’da Yaratma Konulu Bir Kavram: Haleqa, İslami Araştırmalar, 15/4, 497-511 (2002).
4.3. Ünver, Mustafa, Ebu Hanife Düşüncesini Besleyen Arkaplan Ayetleri, İslami Araştırmalar, 15/1-2, 51-62 (2002).
4.4. Ünver, Mustafa, Kadim Bir Etnik Rekabet Örneği: Kurban Edilmek İstenen Oğul, İshak mı İsmail mi?, Tezkire, 30, Ocak/Şubat, 111-129 (2003).
4.5. Ünver, Mustafa, İslâm’ın Solunda Bir Kur’an Şairi: Nesîmî ve Hac Motifleri, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14-15, ss. 221-243 (2003).
4.6. Ünver, Mustafa, Borlu Kâdirî Şeyhi Ahmed Kuddûsî (1769-1849) ve Şiirlerinde Kur’ân-ı Kerîm’e Yaptığı Atıflar, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 129-184 (2003).
4.7. Ünver, Mustafa, Müslüman-Türk Anadolu İnsanının Eğitim ve Öğretiminde Köy Odalarının Rolüne Folklorik Bir Bakış, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18-19, 71-92 (2005).
4.8. Ünver, Mustafa, Kur’an Ekseninde Din Görevlisinin Dikkate Alması Gereken Hususlar, Diyanet İlmi Dergi, 41-3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 71-92 (2005).
4.9. Ünver, Mustafa, Nesîmî ve Vahdet-i Vücûd, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED 39, Prof.Dr.Hüseyin Ayan Özel Sayısı, ed. Pervin Çapan, Erzurum, 537-552 (2009).
4.10. Ünver, Mustafa, Muradı İlahiye Ulaşma Çabası Ekseninde Kıyame Suresi 16-19’un Komşu Ayetlerle İlgisizliği Vehmi Üzerine Bir Mülahaza, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14-15, 207-220 (2003).
4.11. Ünver, Mustafa, Nesimi’nin Şiirlerinde Kur’an’a Referans Sorunu, Omu İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24-25, 119-134 (2007).
4.12. Ünver, Mustafa, Kur’an Vahyinin Kitaplaşma Sürecine Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 46/2, 45-78 (2010).
4.13. Ünver, Mustafa, Kırgızistan: Kırılgan Hatlar Ülkesi, Küresel ve Bölgesel Politikalarda Orta Asya, ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, s. 249-268 (2011).
5. Hakemli Dergilerdeki Diğer Yayınları (kitap ve sempozyum tanıtımları)
5.1. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ın Coğrafyası, İnsanın da Coğrafyası, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14-15, 367-370 (2003).
5.2. Ünver, Mustafa, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri’nin Tefsir Tarihine Katkıları Üzerine, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 369-372 (2004).
5.3. Ünver, Mustafa, Lügavî Kur’an Okumaları’ Kitabı Üzerine, İslâmî Araştırmalar, 15/4, 595-568 (2002).
5.4. Ünver, Mustafa, I. Uluslar Arası Nesimi Sempozyumu, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, 247-251 (2006).
5.5. Ünver, Mustafa, Uluslararası “Hoca Ahmet Yesevi Öğretisi Ve Kazakistan’da Din Eğitimi” Sempozyumu Üzerine, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Teologiya Fakültetinin İlimi Curnali, (İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi) Osh-Kırgızistan, 14-15, s. 251-253 (2011).
6. Hakemli Olmayan Dergilerdeki Makaleleri
6.1. Ünver, Mustafa, Yusuf Kıssası Açısından Ahd-i Atîk ve Kur’ân-ı Kerîm’e Karşılaştırmalı Bir Bakış, Diyanet İlmi Dergi, 37/2, 73-108 (2001).
6.2. Ünver, Mustafa, Kur’ânî Siyâkın Metinsel Boyutları Üzerine Yeni Bir Öneri, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 239-270 (1996).
6.3. Ünver, Mustafa, Çok Evlilik Ayetini Anlamada Tarihi Arkaplanın Önemi, Fecre Doğru, 6/68, 6-14 (2001).
6.4. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ın Mübârek Kitap Olması Üzerine Bazı Açılımlar, Fecre Doğru, 7/79, 40-44 (2002).
6.5. Ünver, Mustafa, Tarihselci Modernist Bağlamda Kur’an ve Kadın, Fecre Doğru, 6/66,36-42 (2001).
6.6. Ünver, Mustafa, Hurûfîlik ve Nesîmî’nin Kur’ân’a Bakışı, Fecre Doğru, 7/82, 4-12 (2002).
6.7. Ünver, Mustafa, Nesâî’nin Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 193-205 (1992).
6.8. Ünver, Mustafa, Kur’an’daki Birlik ve İhtilaf Kavramlarını Dünya Barışı Paydasında Yeniden Okumak, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, 108, 32-35, Nisan (2008).
6.9. Ünver, Mustafa, İyilik ve Vicdan Anlayışı Bakımından Batı Medeniyeti Karşısında İslâm’ın Aydınlık Yüzü, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, 110, 32-34, Haziran (2008).
6.10. Ünver, Mustafa, Eskiden Yeniye Bir Klasik Tefsir Metni: İki Doğru-Bir Yanlış Tespit Işığında Bazı Düşünceler, Eskiyeni, S.9, İlkbahar, 103-105 (2008).
6.11. Ünver, Mustafa, İslam’ın Birey Anlayışı, Diyanet Aylık Dergi, 215, 10-12, Kasım (2008).
6.12. Ünver, Mustafa, Sevgi ve Barış Medeniyeti Bağlamında Hak ve Hakikat Kavramlarını Yeniden Okumak, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, 116, 24-27, Aralık (2008).
6.13. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Siyakla Anlamak, Yeni Ümit Dergisi, 83, 45-48, Ocak-Şubat-Mart (2009).
6.14. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Mekkî-Medenî İle Anlamak, Yeni Ümit Dergisi, 84, 26-29, Nisan-Mayıs-Haziran (2009).
6.15. Ünver, Mustafa, Tuncer Namlı’nın “Kur’an’ın Ayet Kavramı Çerçevesinde Mucize Tasavvurumuz” başlıklı tebliğin müzakeresi, XI. Kur’an Sempozyumu, Samsun 25-26 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 141-144.
6.16. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Nüzul Sebepleriyle Anlamak, Yeni Ümit Dergisi, 86, 20-24, Ekim-Kasım-Aralık (2009).
7. Hakemli Olmayan Dergilerdeki Diğer Yayınları (kitap ve sempozyum tanıtımı)
7.1. Ünver, Mustafa, Kur’an ve Dil Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu Üzerine Mülâhazalar, Fecre Doğru, 6/68, 44-48 (2001).
7.2. Ünver, Mustafa, Din, Siyaset ve İdeoloji Haricilik Düşüncesinin Doğuşu , Kitaphaber, 13, 17 (2000).
7.3. Ünver, Mustafa, Muhammed Şehrûr ve Lügavî Kur’an Okumaları, Fecre Doğru, 7/74, 37-41 (2001).
8. Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Yayımlanan Bildirileri
8.1. Ünver, Mustafa, Kur’ân-ı Kerîm’in Anlaşılmasında Siyak-Sibakın Önemi, Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 22-23 Ekim 1992, s. 99-114, Samsun.
8.2. Ünver, Mustafa, Sinokronik Semantik ve Tarih Bilinci Bağlamında Bir Kur’an Terminolojisi Oluşturmaya Doğru, III. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, 13-19 Ocak 1997, s. 157-181, Ankara.
8.3. Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Anlamada Tek Bir Paradigmanın Kifâyeti Problemi –Lügavî Yöntemin Sonuçları Üzerine Kur’ânî Bazı Örnekler-, Kur’an ve Dil –Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu , 17-18 Mayıs 2001, s. 313-325, Van.
8.4. Ünver, Mustafa, Yedi Harf Meselesinin Lisans Düzeyi Öğrencilerine Anlatımında /Anlatılamamasında Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine, I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 10-13 Haziran 2005, Van.
8.5. Ünver, Mustafa, Siyakın Hegemonik Duruşuna Taberî Düzeltmesi, Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî Sempozyumu, VII. Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı Eşgüdüm Toplantısı, 11-13 Haziran 2010, s. 57-80, Konya.
9. Yurtdışı veya Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri
9.1. Ünver, Mustafa, Ünver, Mustafa, Nesimi’de Ehli Beyt Sevgisi, I. Uluslar Arası Seyyit Nesimi Sempozyumu, 17-19 Haziran, Ankara. (2005)
9.2. Ünver, Mustafa, Global Dünyada Türkiye Müslümanlığının Yeri, Azerbaijyan National Academy of Sciences Institute of Oriental Studies, 24-25 October, Baku-Azerbaycan. (2007)
9.3. Ünver, Mustafa, Kırgızistan Camileri Ve Kur’an Eğitimi, Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs, Bişkek-Kırgızistan, s. 440-445. (2007)
9.4. Ünver, Mustafa, Kur’an-ı Kerim Işığında Çocuklarda Kazandırılması Gereken Değerler, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslar Arası Kongresi 13-15 Noyabır, Qafqaz Üniversiteti Yayınları, Bakı-Azerbeycan, c. I, s. 409-412. (2008).
9.5. Ünver, Mustafa, Hz. Osman Döneminde Kur’ân-ı Kerîm’in İstinsah Çalışmaları, Uluslar Arası Kur’ân’ın Mûcizevî Korunması Sempozyumu, 9-10 Mayıs, İstanbul. (2009)
9.6. Ünver, Mustafa, Sarayda Abdülhamid Han Huzurunda Bir Tefsir Dersi Ve Neşri,Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması İstanbul Tecrübesi Uluslarası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15-17 Nisan, İstanbul. (2010)
9.7. Ünver, Mustafa, İslam’da Mekasid-i Hamse Konsepti Ve Vatandaşlık Bilincinin Oluşumu, Bilim Beruu Cana Din – Kırgızistandagı Cana El Aralık Tacrıba El Aralık İlimi-Praktikalık Konferensiya, İ. Arabayev Atındagı Kırgız Memlekettik Üniversiteti, 22-23-Dekabr, Bişkek-Kırgızistan. (2010)
9.8. Ünver, Mustafa, “Osh Bölgesi Ölçeğinde Kırgızistan’da Din Eğitimi Ve Toplumsal Yansımaları”, Hoca Ahmet Yesevi Öğretisi ve Kazakistan’da Din Eğitimi Konulu Uluslar arası Sempozyum, 6-9 Nisan 2011, Türkistan-Kazakistan. (2011)
10. Çeviri Makaleleri
10.1. Ünver, Mustafa, Şeriatın Tümel (Küllî) Maksatları Üzerine (Yeni Bir Okuma), müellif: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, İslâmî Araştırmalar, 8/2, 139-143 (1995). (Arapçadan Çeviri)
10.2. Ünver, Mustafa, “Gılgamış Destanı, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an Bağlamında Nuh Tufanı Kıssası, müellif: Hamza M. Njozi, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 331-338 (1997). (İngilizceden Çeviri)
10.3. Ünver, Mustafa, Konuşan Kur’an–Sessiz Kur’an İmamî Şiî Tefsirin Esasları ve Gelişimi , müellif: Mahmoud Ayoub, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 423-443 (1998). (İngilizceden Çeviri, A.Bolat’la beraber)
10.4. Ünver, Mustafa, Muhammed Bakır es-Sadr’a Göre Kur’ân’ın Bütüncül Tefsiri, müellif: Aref Ali Nayed, Fecre Doğru, 7/74, 32-36 (2001). (İngilizceden Çeviri)
10.5. Ünver, Mustafa, Şâtıbî’de Anlam Teorisi, müellif: Muhammed Hâlid Mesud, Fecre Doğru, 7/75, 23-30 (2002). (İngilizceden Çeviri)
10.6. Ünver, Mustafa, Kur’an’ın Not Ettiği Bazı Mantık Hataları, müellif: Prof.Dr. Mustansir Mir, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 363-368 (2004). (İngilizceden Çeviri)
10.7. Ünver, Mustafa, Gazâlî’ye Göre Kur’an’da İhtilaf Sorunu, müellif: Bedrüddîn ez-Zerkeşî, Eskiyeni, S.7, Sonbahar, 103-105 (2007) (Arapçadan Çeviri)
10.8. Ünver, Mustafa, Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Dine İlgileri, müellif:R.A. Vasipov, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24-25, 313-320 (2007) (Rusçadan Çeviri)
10.9. Ünver, Mustafa, Sovyet Ve Bağımsızlık Dönemlerinde Müslüman Kırgız Kadınının Problemleri Üzerine Düşünceler, müellif: Mayramhan Sultanbayeva Canaliyevna, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Araşan Gumanıtardık İnstitutunun İlmi Jurnali,(Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi), 3-4, Bişkek-Kırgızistan, (2007) (Rusçadan Çeviri).
11. Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde alınan atıflar
11.1. Ali Bulut, “Kur’an’daki Çok Anlamlı Kavramların Türkçe’ye Çevirisi Sorunu (İsraf Kavramı Örneği)”, Diyanet İlmi Dergi, C. 42, S. 1, Ocak-Şubat-Mart 2006, s. 81, dipnot: 8.
11.2. Zülfikar Durmuş, “Kur’an’da Hak Kelimesinin Türkçe Meallere Aktarımıyla İlgili Tespit ve Öneriler”, EKEV Akademi Dergisi, 8/20, Yaz 2004, s. 118, dipnot: 37.
11.3. Hasan Yılmaz, “Kur’an’ı Anlamada Odak Kavramların Bilinmesinin Önemi Üzerine Analitik Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Derg., 22, Erzurum 2004, s. 241, dipnot: 25.
11.4. Ali Galip Gezgin, “Kur’an’ı Anlamak İçin Hermenötik mi? Semantik mi?” S.Demirel ÜİFD., VII, 2000, s. 134, dipnot: 54.
11.5. Halil Taşpınar, “Din Görevlilerinin İşlevsel Açıdan İletişim Metotları”, Diyanet İlmi Dergi, 44/1, 2008, s. 50, dipnot: 50 ; s. 66, dipnot: 66.
11.6. Yusuf Macit, “Din Hizmetlerinde Mesaj Oluşturmada Kur’an Örneği”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemli Dergi, Yıl: 12, S. 2, Elazığ 2007, s. 224, dipnot: 30.
11.7. İlyas Üzüm, “Nesimi” Md., DİA., c. XXXIII, s. 5 (İki yerde).
11.8. Abdülkerim Seber, “Cifr/Ebced Metodunun Kur’an’a Tatbiki ve Ehl-i Beyt’le İlişkisi”, Marife Dergisi, 4/III, Kış 2004, s. 253, dipnot: 93.
11.9. Seadet Şıhıyeva, “Nesimi’nin Milli Mensubiyeti (Tarihi ve Çağdaş Bakışlar Açısından Karşılaştırmalı Tahlil”, Atatürk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED 39, Prof.Dr.Hüseyin Ayan Özel Sayısı, ed. Pervin Çapan, Erzurum 2009, s. 459-482, s. 482.
11.10. Emrullah İşler, “Çok Anlamlılık, Anlam Daralması ve Kur’an’ın Türkçe Çevirilerinde Yapılan Yanlışlar”, Kur’an ve Dil, Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, Van 2001, s. 387, dipnot: 12.
11.11. İlyas Üzüm, “Nesimi” Md., DİA., c. XXXIII, s. 6.
11.12. Ali Rıza Gül, “Kıyamet Suresi 16-19. Ayetlerine Yüklenen Geleneksel Yorumlar Üzerine”, AÜİFD., XLIV/2, 2003, s. 98, dipnot: 121. (farklı eserime)
11.13. Ali Rıza Gül, “Kıyamet Suresi 16-19. Ayetlerine Yüklenen Geleneksel Yorumlar Üzerine”, AÜİFD., XLIV/2, 2003, s. 105, dipnot: 156; s. 106, dipnot: 157. (farklı eserime)
11.14. Fatih Usluer, “Nesîmî Şiirlerinin Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar”, Turkish Studies, Volume: 4/2, Winter 2009, s. 1073, dipnot: 2.
11.15. Ali Bakkal, “Kur’an’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, 2009 İstanbul, s. 12-13, 48.
11.16. Gıyasettin Arslan, “Tefsir Usulünün Fıkıh Usulünden Arındırılması”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, 2009 İstanbul, s. 162, dipnot: 112.
11.17. Hasan Yılmaz, “Semantik Analiz Yönteminin Kur’an’a Uygulamasına Dair”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, 2009 İstanbul, s. 374, dipnot: 18.
11.18. Selim Türcan, “Kur’an’ı Anlamada Yöntem Tartışmalarının Tefsir Tarihçiliği Bağlamında Değeri Üzerine”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, Cilt: 7, Sayı: 14, s. 43, dipnot: 34.
11.19. Harun Yıldız, “Anadolu Alevîliğinin Yazılı Kaynaklarına Bir Bakış”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 30, 323-359, 2004, s. 355, dipnot: 114.
11.20. Okumuş, Mesut, “Taberî Tefsirinde Bağlamın Yeri ve Önemi”, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2002, cilt: 6, Sayı: 13, s. 133, dipnot: 37.
12. Yurtdışı kitaplarında alınan atıflar
12.1. Seadet Şıxıyeva, “İlkin Qaynaq Ve Araşdırmalarda Nesiminin Milli Ve Mensubiyeti Meselesi (Tarixi Ve Müasir Baxışlar Bucağından Müqayiseli Tahlil)”, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Akad. Z.M.Bünyadov Adına Şerqşünasliq İnstitunun Elmi Araşdırmaları, S. 1-4, Bakı 2006, s. 63-75, s. 74.
12.2. Seadet Şıxıyeva, ““Can” Ve “Cahan” Anlayişlarinin Poetik-İrfani Deyeri (Hafiz Və Nəsimi Şeirləri Əsasında) (I Məqalə)”, «Şərq filologiyası məsələləri», Bakı, “Əli Nəşriyyat Evi”, 2007, s. 324-353, s. 351.
13. Ulusal kitaplarda alınan atıflar
13.1. Ömer Faruk Altıntaş, Türk ve İslam Hukukuna Göre Cezai Kuralların Anlam Bakımından Uygulanmasında Yorum Vasıtaları, OMUSBE., Samsun 1999, Basılmamış Doktora Tezi, s. 156, Dipnot: 429.
13.2. Ömer Faruk Altıntaş, Türk ve İslam Hukukuna Göre Cezai Kuralların Anlam Bakımından Uygulanmasında Yorum Vasıtaları, OMUSBE., Samsun 1999, Basılmamış Doktora Tezi, s. 155, Dipnot: 425.
13.3. Yavuz Koçak, Ebûbekir el-Haddad’ın Tefsirinde Uyguladığı Yöntem, OMUSBE, Samsun 2005, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 91, dipnot: 501.
13.4. M. Akif Demir, Hadislere Göre Cuma ve Toplumsal Boyut, OMUSBE, Samsun 2002, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 22, dipnot: 76; s. 28, dipnot: 98.
13.5. Cenksu Üçer, Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara 2005, Ankara okulu Yayınları, s. 156, dipnot: 473 vd.
13.6. Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği, Ankara 2004, s. 64, dipnot: 133.
13.7. Mehmet Soysaldı, Kur’an’ı Anlama Metodolojisi, Ankara 2001, Fecr Yay., s. 117, dipnot: 304.
13.8. Mehmet Soysaldı, Kur’an’ı Anlama Metodolojisi, Ankara 2001, Fecr Yay., s. 122, dipnot: 316.
13.9. Faruk Tuncer, Kur’an Surelerindeki Eşsiz Ahenk, İstanbul 2003, Işık Yay., s. 61, dipnot: 121.
13.10. Abdullah Aksu, Kitab-ı Mukaddesle İlgili Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi, OMÜSBE., Samsun 2003, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 33, dipnot: 166.
13.11. Nihat Dalgın, İslam Hukukuna Göre Müslüman Gayri Müslim Evliliği, Samsun 2005, Etüt Yay., s. 88, dipnot: 211.
13.12. Mustafa Öztürk, Kur’an Dili Ve Retoriği, Ankara 2002, Kitabiyat, s. 77, dipnot: 1.
13.13. Murat Sülün, Kur’an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, İstanbul 2005, Ensar Neşr., s. 453, dipnot: 6.
13.14. Osman Eyüboğlu, Türkiye’de Sosyal Değişme ve Kur’an Yorumları İlişkisi (Cumhuriyet Dönemi Örneği), Samsun 2003, OMUSBE., Basılmamış Doktora Tezi, s. 138, dipnot: 620.
13.15. İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara 2003, s. 118, dipnot: 318.
13.16. Hasan Yılmaz, Semantik Analiz Yönteminin Kur’ân’a Uygulanması, Bursa 2007, Kurav Yay., s. 141, dipnot: 21.
13.17. Dursun Ali Tokel, Divan Şiirinde Harf Gizemciliği, Ankara 2003, Hece Yayınları, s. 82, dipnot: 136.
13.18. Fevzi Rençber, İstanbul’da Mevcut Cem Evleri Ve Faaliyetleri, MÜSBE., İstanbul 2008, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 12, dipnot: 24.
13.19. Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Seyyid Nesimi Okulu ve Misyonu, Edirne 2004, Yurt Savul Yay.
13.20. Ahmet Çelik, Tarihi Süreçte Batıni ve İşari Yorum, İstanbul 2008, Aktif Yay., s. 71, dipnot no: 148.
13.21. Celal Eker, el-Irâkî ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri, OMUSBE, Samsun 2009, Basılmamış Doktora Tezi, s. 78, dipnot: 303.
13.22. Celal Eker, el-Irâkî ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri, OMUSBE, Samsun 2009, Basılmamış Doktora Tezi, s. 79, dipnot: 306. (başka bir eser)
13.23. Celal Eker, el-Irâkî ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri, OMUSBE, Samsun 2009, Basılmamış Doktora Tezi, s. 138, dipnot: 532. (başka bir eser)
13.24. Celal Eker, el-Irâkî ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri, OMUSBE, Samsun 2009, Basılmamış Doktora Tezi, s. 145, dipnot: 557. (başka bir eser)
13.25. Celal Eker, el-Irâkî ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri, OMUSBE, Samsun 2009, Basılmamış Doktora Tezi, s. 110, dipnot: 418. (başka bir eser)
13.26. Mehmet Ali Şimşek, Arap Dilinde Çok Anlamlılık ve Karine İlişkisi, SÜSBE, Konya 2000, Basılmamış Doktora Tezi, s. 106, dipnot: 546.
13.27. Süleyman Gezer, Kur’an’ın Bilimsel Yorumu, Ankara 2009, Ankara Okulu, s. 96, dipnot: 140.
13.28. Abdulbaki Güneş, Kur’an’da Ayet Ve Ayet Bütünlüğü, Elazığ 2005, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 18, dipnot: 20 vd.
13.29. Fatih Tiyek, Zamirlerin Mercii İle İlgili İhtilafların Tefsire Etkisi, Kahramanmaraş 2008, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 9.
13.30. Recep Toraman, Kur’an’da Salat kavramı, Konya 2005, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 15.
13.31. Safiye Gürlevik, Mekki Surelerde Kadın (Razi Tefsiri Örneği), Ankara 2006,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 68, dipnot: 190.
14. Hakemli Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği
14.1. Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Oş 2005/II, Sayı: 8, ISBN 9967-20-369-2. (Yayın Kurulu Üyeliği)
14.2. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, Bişkek 2006, Sayı: I-II. (Yayın Kurulu Üyeliği)
14.3. Eskiyeni Üç Aylık Düşünce Dergisi, (2008-), (Danışma Kurulu Üyeliği)
14.4. Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Oş 2011, Sayı: 14-15, ISBN 9967-20-369-2. (Yayın Kurulu Üyeliği)
15. İlmi Dergilerde Hakemlikler
15.1. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, Cilt: 6, Sayı: 11, ISSN 1303-7757.
15.2. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, Cilt: 6, Sayı: 12, ISSN 1303-7757.
15.3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı: 24-25, ISSN 1300-3003.
15.4. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, Cilt: 7, Sayı: 14, ISSN 1303-7757.
15.5. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/2, Cilt: 8, Sayı: 16, ISSN 1303-7757.
15.6. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/1, Cilt: 9, Sayı: 17, ISSN 1303-7757.
16. Yürüttüğü Projeleri
16.1. Ünver, Mustafa, Kur’an Cümleleri Arasındaki Siyak-Sibak İlişkisi ve Kur’an’ın Anlaşılmasındaki Rolü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (YÖK) Projesi, Proje Yürütücülüğü.
c.2. Ünver, Mustafa, Tefsir Usulünde Mekki-Medeni İlmi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (YÖK) Projesi, Proje Yürütücülüğü.
c.3. Ünver, Mustafa, Hurufilik ve Nesimi’nin Kur’an’a Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (YÖK) Projesi, Proje Yürütücülüğü.
c.4. Ünver, Mustafa, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarına Göre Arınma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (YÖK) Projesi, Proje Yürütücülüğü.
17. Bazı Konferans ve Panelleri
17.1. Ünver, Mustafa, Kur’an’daki Müteşabih Ayetler Anlaşılabilir mi?, Samsun İslam Vakfı Konferans Salonu, 18.11.2001.
17.2. Ünver, Mustafa, İslam Nasıl Anlatılmalı?, Kırgızistan Oş, Biyoloji Fakültesi Konferans Salonu. 16.11.2005.
17.3. Ünver, Mustafa, Peygamberimizin İnsan Sevgisi, Kırgızistan Oş, Kırgız-Özbek Üniversitesi Süleyman Dağı Kampüsü Kongre Salonu, 22.04.2006.
17.4. Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamak, Çevre Kültür ve Sevgi Derneği Konferansı, Ordu, 30.03.2008.
17.5. Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamak, Çevre Kültür ve Sevgi Derneği Konferansı, Fatsa, 30.03.2008.
17.6. Ünver, Mustafa, İslam’da Aile, Kutlu Doğum Konferansı, Terme İlçesi Müftülük Sitesi Konferans Salonu, 17.04.2009.
17.7. Ünver, Mustafa, Peygamberimiz ve Aile, Ondokuz Mayıs İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Konferansı, Belediye Düğün Salonu, 18.04.2009.
17.8. Ünver, Mustafa, Hurufilik, Samsun Aydınlar Ocağı. 20.11. 2004.
17.9. Ünver, Mustafa, Müteşabihler Üzerine, Samsun Aydınlar Ocağı, 15.03.2008.
17.10. Ünver, Mustafa, Kur’an’a Göre İnançsızların Mantık Hataları, Samsun Türk Ocağı Konferans Salonu, 15.11.2003.
17. 11. Ünver, Mustafa, Söz ve Anlam, Samsun Aydınlar Ocağı, 07.11.2009.
17.12. Ünver, Mustafa, Hz. Peygamber ve Kur’an Ahlakı, Kavak İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Konferansı, Belediye Düğün Salonu, 19.04.2010.
17.13. Ünver, Mustafa, “Kur’an ve İnsan” konulu konferans, Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 27.09.2010.
17.14. Ünver, Mustafa, “Kurban Paneli”, Panel Yöneticisi ve Panelist, Bişkek/Kırgızistan, Vefa Alışveriş Merkezi, 13.11.2010.
18. İdari Görevleri
18.1. Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2005-2007) (2 yıl)
18.2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2007-2010) (3 yıl).
18.3. Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, (2010-2011) (1 yıl).
18.4. Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din ve İnsan bilimleri Bölüm Başkanlığı,(2010-2011) (1. yıl).
18.5. TC. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri, Hollanda. (23.12.2011-)