• De Profeet Muhammed (sav)TR
 • islam en moslim
 • Kadin Kollari Rehberi

 • HDV Şube Yöneticileriyle Toplantı
 • Din Görevlileri Soest’da Toplandı
 • HDV’den “Altmış dakikada İslam” Yayını
 • Kadın ve Aile Komisyonu Toplandı
 • HDV hacılara memnuniyet anketi düzenledi
 • Yeni Din Görevlileri Toplandı
 • 2017 HDV Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
 • HDV Fahri Eğitimci Yeterlilik Sınavlarını Tamamladı
 • HDV Camilerde Türkçe Dersleri Seferberliğini Hayata Geçirmeye Başladı
 • HDV Cami Eğitim Gönüllülerine Yeterlilik sınavları düzenliyor25 SEPTEMBE
 • HDV Yeni Eğitim Sistemini Pilot Bölgelerde Uygulamaya Başladı
 • HDV’den Eğitim Çalışmaları için “Sınıf Yoklama ve Ders Takip Defteri”
 • HDV Hacıları Medine’de
 • Hollanda Diyanet Hacıları Kutsal Topraklarda
 • İlk Hac kafilesi Dualarla Yolcu edildi
 • Kurbanlarımız Kardeşlik İçin
 • Diyanetten Hacı Adaylarına Seminer
 • Hac Görevlileri Toplandı
 • “Çocuklar için Açıklamalı Kuran” Kitabı Tanıtıldı
 • Hac Görevlilerine Seminer
 • HDV Camiası Bayramda Buluştu
 • HDV’den İftar Programı
 • HDV ’den Mültecilere İftar ve Kumanya
 • HDV Cami Yöneticileri İftarda Buluştu
 • HDV’den Cami İnşaatlarına Ziyaret

Değer üreten dindarlık ve değerler eğitimi

09/08/2011

İlahî öğretiler açısından bakıldığında bugün topyekûn bütün insanlığın bir değerler kaybına uğradığı hatta bir değerler bunalımı yaşadığı muhakkaktır. İnsanlık tarihi boyunca bireyleri ve toplumları derinden sarsan en önemli bunalımlardan birisidir değerler bunalımı. Hatta söz konusu bunalım, ahlak bunalımından daha derindir. Modern zamanlarda bilinçli değersizleştirme politikaları, insanı, varlığı ve kâinatı değerlerden arındırma siyasetleri, bu bunalımı daha da derinleştirmiştir.

Din gönüllüsü ve gönül dili

28/04/2011

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla “…(Güzel bir söz) kökü sağ lam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağ aç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir… Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağ acın durumu gibidir.” (İbrahim, 24-25.)

Söz söylemek, konuşmak, anlamlı bir şekilde kendisini ifade etmek canlılar arasında insana özgü bir haslettir. Söz, bir manayı, bir hakikati, bir hikmeti sesle, nefesle, avaz ile âleme bırakmaktır. Sesi, nefesi ve avazı bizlere bahşeden Yüce Rabbimiz’dir. O, hem sözü yarattı, hem insana söz söylemeyi öğretti. (Rahman, 4.) Nitekim manayı ve hakikati ifade etsin diye “Âdem’e esmayı öğreten O’dur.” (Bakara, 31.)

Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi

28/04/2011

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,

Tarih boyunca ortak insani bir değer olarak kabul ettiğimiz merhametin, hayatın her alanından hatta dünyamızdan çekilmeğe başladığını, bu kıymetli duygudan boşalan yeri, şiddet ve öfke gibi insanoğlunun ortak aklı ve vicdanı tarafından asla tasvip edilmeyen olumsuz duyguların doldurduğunu görmek, üzücü olduğu kadar aynı zamanda düşündürücü bir durumdur.

Önce kendimizi yenilemek

24/02/2011

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“….Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez..” (Ra’d, 11.)

Değişim, tecdit, teceddüt, yenilik veya yenilenme tarih boyunca insanoğluna çok cazip gelen kavramlar olmuştur. İnsanoğlu değişimi çok istemiş, yeniliği çok arzu etmiş, ancak bireysel ve toplumsal değişimin yasalarına, yenilenmenin sünnetlerine riayet etmeyi ihmal etmiştir.

Tefekkür

31/01/2011

İnsan, tefekkür edebilme özelliği sayesinde diğer varlıklardan ayrılır. O, diğer mahlukat gibi varlık âleminin bir parçasıdır. Ancak parçası olduğu bu âlemi okuyabilmek ve hakikati zihniyle arayıp bulabilmek insana mahsustur.

İslam’ın kâinat tasavvuruna göre, varlık bütün tezahürleriyle ve boyutlarıyla bir tefekkür alanıdır. Kur’an-ı Kerim’de tefekkürün yönelmesi gereken alan olarak “ayetler”den bahsedilmektedir. (Sâd, 29.)  İlahî kelamın satırlara dökülen her ifadesi birer ayet olduğu gibi (âyât-ı mestûra), nazar-ı sahihle bakıldığında kâinat da bütün cüzleriyle birer ayettir (âyât-ı kevniyye). Eşyanın hakikatine götüren bu ayetler hem insanın dış (âfâkî) âleminde hem de iç (enfüsî) âleminde yeterince mevcuttur. Bu taksim, Cenab-ı Hakk’ın “Biz onlara gerek âfaktaki (ufuklardaki) gerekse enfüsteki (nefislerdeki) ayetlerimizi göstereceğiz.” (Fussılet, 53.) ilahî beyanına dayanmaktadır.

Başyazılar

31/01/2011

• Aralık 2015 “Söz Medeniyeti”

• Kasım 2015 “Göreve Başlama Mesajı”

• Ekim 2015 “Camileri İnşa Edip Namazı Kaybetmek”

• Eylül 2015 “İlim, Hikmet ve Marifet Yolculuğumuz”

• Ağustos 2015 “Medya ve Din”

• Temmuz 2015 “İslam Ümmetinin Ortak Değeri:  Kudüs ve Mescid-i Aksa”

• Haziran 2015 “Ramazan ve İyilik”

• Mayıs 2015 “Günümüzde Yeni Dinî Anlayışlar”

• Nisan 2015 “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku”

• Mart 2015 “Çanakkale’nin Anlattığı Savaş Ahlakı”

• Şubat 2015 “Mülteciler: Yaralı Yürekler”

• Ocak 2015 “Şiddet karşısında İslam”

• Aralık 2014 “Kalbiselim”

• Kasım 2014 “Varlık İmtihanı”

• Ekim 2014 “Cami ve Gençlik”

• Eylül 2014 “Bilgi Ahlakı”

• Ağustos 2014 “Bir Ramazanın Ardından”

• Temmuz 2014 “Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın: Bu Ramazan ve Her Zaman”

• Haziran 2014 “Soma Faciası Üzerine”

• Mayıs 2014 “İhtilaf, Tefrika, Fitne”

• Nisan 2014 “İnsan Yetiştirme Düzenimiz”

• Mart 2014 “Kuruluşunun 90. Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı”

• Şubat 2014 “Hz. Peygamber’in Bir Hadis-i Şerifinde Din Tanımı”

• Ocak 2014 “Ayrılık Değil İdrak Çeşitliliği Olarak Mezhepler”

• Aralık 2013 “Gösteriş ve Reklam Kültürü”

• Kasım  2013 “İslam, Sanat ve Estetik”

• Ekim 2013 “Cami, Kadın ve Aile”

• Eylül 2013 “Hakikat ve İmaj”

• Ağustos 201 “İrfan Geleneğimiz”

• Temmuz  2013  “Müminin Üretim ve Tüketim Felsefesi: Helal Kazanç, Helal Lokma”

• Haziran 2013 “Irkçılık: İslam’ın Reddettiği Zihniyet”

• Mayıs  2013 “İmanın Sosyal Boyutu”

• Nisan  2013 “Başyazı”

• Mart 2013″Fıtrata Rağmen Yaşamak: Stres”

• Şubat 2013 “Popüler Kültür ve Gençlik”

• Ocak 2013 “Din ve Dindarlık”

• Nisan  2012 “Şimdi kardeşlik zamanı”

• Mart  2012 “Başyazı”

• Şubat  2012 “Önce kendimizi yenilemek”

• Aralık  2011 “Başyazı”

• Kasım  2011 “Başyazı”

• Temmuz 2011 “Dünyayı imar etmek”

• Haziran 2011 “VEFAKÂRLIK ve AHDE VEFA”

• Mayıs 2011 “Değer üreten dindarlık ve değerler eğitimi”

• Nisan 2011 “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”

• Mart 2011 “Din gönüllüsü ve gönül dili”

• Şubat 2011 “Önce kendimizi yenilemek”

• Ocak 2011 “Tefekkür”

• Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Göreve Başlama Mesajı

 

Hollanda Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri

24/02/2010

En güzel surette yaratılıp, ulvî ve mukaddes emanetin taşıyıcısı konumunda olan insanı, insanlığın zirvesine taşıyacak, doğuşta sahip olduğu ancak henüz keşfedilip yönlendirilmemiş kabiliyetleri belli biri istikamete kanalize edecek unsurların başında eğitim ve öğretim gelir. Eğitim ve öğretimin ana hedefi; çocukları, gençleri, ihtiyaç duyan ve talep eden her yaştaki insanı eğitmek, geliştirmek, yetiştirmek, etkin ve sosyal hale getirmektir, kısaca insanı topluma kazandırmaktır.

Bu sebeple, ilmi, okumayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi özellikle teşvik eden, hem dünya hem de ahiret için gerekli olan bilgileri tahsil etmeyi farz kılan dinimiz, bunu bize sağlayacak olan eğitim ve öğretimin ve bunlarla ilgili olan müesseselerin mükemmel olmasını ister. Bütün bunlardan hareket eden Hollanda Diyanet Vakfı, aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir:

1-Çocuklara, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursu:

Hollanda Diyanet Vakfının denetim ve gözetimi altında, kendine bağlı şube derneklerde, kız ve erkek çocuklara her cumartesi ve pazar tam gün, Çarşambaları ise öğleden sonraları Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursu düzenlenmektedir.

2- Gençlere veYaşlılara Yönelik Kur’an Kursları:

Yine şubelerimizde, her yaştan isteyen tüm kişilere, gerek akşamları, gerekse uygun olan diğer vakitlerde, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursları düzenlenmektedir.

3- Hanımlara Yönelik Kur’an Kursları:

Özellikle büyük cami derneklerinde,  vakfın onayıyla bulunan bayan görevliler tarafından hanımlara Dini Bilgiler ve Kur’an  Kursları  düzenlenmektedir.

4- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri:

İçinde yaşadığımız çağın temel özelliklerinden birinin ve hatta en önemlisinin “değişim” olduğu bilinmektedir. Sürekli değişen bir dünyada kurum ve kuruluşların personelini günün şartlarına uygun bilgi ve becerilerle donatılması, yeni teknik ve metodları öğretmesi topyekün başarıyı da beraberinde getirecektir.

Bu amaçla Hollanda Diyanet Vakfı her yıl yatılı Şube Yöneticileri Semineri ve Yatılı Din Görevlileri Semineri düzenlemektedir. Bu seminerlere Hollanda ve Türkiye’den konferasçılar davet edilmekte, değişik konular uzmanlar tarafından seminere katılanlara sunulmaktadır.

5- Okuma Yazma Kursları:

Yine Hollanda Diyanet Vakfının gözetimi altında, bazı şube derneklerde, Okuma yazma bilmeyen kişilere yönelik olarak okuma yazma kursları düzenlenmektedir.

6- Dil Kursları:

Vakfımıza bağlı bazı şubelerimizde kadın-erkek isteyen herkese yönelik olarak Hollandaca dil kursları verilmektedir.

7- Bilgilendirme Toplantıları:

Şubelerimizde eğitim, sağlık,  v.b konularda gerek Hollandalı, gerekse Türk uzmanlar tarafından sık sık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

8- Dikiş-Nakış ve Kumaş Boyama Kursları:

Büyük cami derneklerimizin bünyesinde teşekkül ettirilen kadın kolları tarafından hanımlara yönelik olarak dikiş-nakış ve kumaş boyama kursları yapılmaktadır.

10- Müzik ve Kuaförlük Kursları:

Özellikle gençlere yönelik olarak bazı camilerimizde isteyen kişilere vakfın denetim ve gözetiminde müzik ve kuaförlük kursları verilmektedir.

11-Bilgisayar Kursları:

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı birtakım şubelerimizde, erkek- kadın isteyen her yaş grubuna yönelik olarak, uzman ve deneyimli kişiler tarafından bilgisayar kursları düzenlenmektedir.

Cenaze Firması

24/02/2010

İslami Usüllere Göre Cenaze Nakli ve Defni

Hollanda Diyanet Vakfının en büyük hizmetlerinden birinin, HDV Cenaze Yardımlaşma Fonu olduğu bilinmektedir. 17 Nisan 1996 tarihine kadar bu fona kayıtlı olan vatandaşlarımızın cenazeleri, Vakfımızın anlaşmalı olduğu ve Kuzey ve Güney olmak üzere iki bölgede faaliyet gösteren Hollanda firmaları tarafından  kaldırılıyor ve cenaze fonumuz masraflarını bu iki Hollanda şirketine ödüyordu.

Hollandalı görevlilerin müslüman olmayışı, fonumuza üye olan cenazelerin işlemleri esnasında vatandaşlarımızla başta dil olmak üzere bazı problemlere sebep teşkil edebiliyordu. Üstelik yılda ortalama 400 cenaze işlemi yapan bu firmalara her yıl yüklü meblağlar ödeniyordu.

Bu sebeple hem vatandaşlarımıza  kaliteli hizmet sunmak hem de her bir cenaze için fondan  çıkan maddi meblağın yine Vakıf bünyesinde kalmasını temin amacıyla Vakıf Cenaze Firması (Vakıf Uitvaartonderneming) kurulmuştur.

1996 yılında kurulan Cenaze Firması İlahiyat Fakültesi mezunu bir personelle cenazelerin işlemlerini yapmaya başlamış, kısa süre sonra ikinci bir ilahiyat mezunu personel daha istihdam edilerek, bütün Hollanda genelinde hizmet verilmeye devam edilmiştir. Aradan geçen süre içerisinde ihtiyaca göre personel takviyesi yapılmış ve şu anda ilahiyat mezunu bir personel sorumluluğunda cenaze firmamız, üç personelle çalışmalarına devam etmektedir.

Dini tahsil görmüş personelinin İslami usullere uygun gerçekleştirdiği cenaze servisi ile büyük itibar kazanan Cenaze Firmamız,  cenaze fonu kayıtlı olan kişi sayısının artmasına katkı sağlamıştır.

Halihazırda fona kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın da cenazelerinin işlemlerini  HDV Vakıf Cenaze Firmasına yaptırmak istemeleri Cenaze Firmamızın Hollanda da artık iyice tanındığının ve yerleştiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir.


Geniş Bilgi: 070-3624481

Vakıf Cenaze Firması (Vakıf Uitvaartonderneming)

24 SAAT CENAZE NAKİL HİZMET TELEFONLARI

06-54 78 56 11 • 06-54 61 48 96 • 06-52 55 34 46

HDV Başkanları

22/02/2010

Dr. Yusuf Acar (18/06/2016 – …………)

1967 Yılında Konya ili Hadim ilçesi Çuna/Yenikonak Köyünde doğdu. Kur’an Kursu ve İmam-Hatip Lisesi’ni Karaman’da okudu. 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve 1992’de mezun oldu.

Üniversitede okurken 1988 yılında Konya ili Çumra İlçe Müftülüğü bünyesinde imam-hatiplik görevine başladı. 1996 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu tamamladı. Yedi ay Ağrı ili Patnos İlçe müftülüğü görevinden sonra 1997 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezini’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada beş yıl süreyle Hadis ve Arapça derslerini okuttu. 2002-2005 Yılları arasında Almanya Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ankara İl Müftülüğü vaizi ve 2013 yılında da Konya Cezaevi vaizi olarak çalıştı. 2014 Yılı Mayıs ayında Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği görevine atanandı. Mart 2016 tarihinden buyana Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine de vekalet eden Acar, 18 Haziran 2016 tarihinde yapılan genel kurulda Hollanda Diyanet Vakfı 17. Dönem yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Arapça ve Almanca bilen Yusuf Acar evli ve iki çocuk babasıdır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalında 2000 yılında “Rivayet İlimleri Açısından Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması ” adıyla hadisten yüksek lisansını tamamladı. 2011 Yılında Aynı Üniversitede “Abdulkadir Kuraşî’nin Hadis İlmindeki Yeri ve el-İnâye Adlı Eseri” adıyla doktorasını tamamladı. 2017 yılında doçent oldu.

Bilimsel Çalışmaları:

Kitap   
1. Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması (Master Tezi).
2. Kuraşî’nin el-İnâye’si ve Hidâye Hadisleri (Doktora Teszi).
3. Mesnevi’nin Arapça Tercümesi Tahkik ve Gözden Geçirme I-VI.
4. Kardeşlik Ahlakı ve Sorumluluğu (TDV yayınları 2015)
5. İbn Abdilber’in Hadis-Sünnet Anlayışı ve Endülüs Hadisçiliği

Makale  
1. Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu (Marife I/3);
2. Hanefi Fıkıh Kitaplarındaki Bazı Rivayetlerin Hadis Açısından Problemleri (Selçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, XXXI, 2011);
3. Zeyla’î’nin İbnü’t-Türkmânî İle Kuraşî Eleştirileri ve Üç Hadisçi Arasındaki İlişkiler (Marife 2011/2);
4.
İnanç ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî ve et-Tenbîh Adlı Risalesi (Marife 2011/3);
5. Zayıf Hadisin Amel Karinesiyle Desteklenmesi ve Tirmizi’nin Sünen’i (NEİF Dergisi, sayı: 37, 2014, ss. 41-70.);
6.
Cenaze Namazlarını Kılmaktan Hz. Peygamberin İmtina Ettiği Kimselerle İlgili Rivayetlerin Tahlili (STEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 145-170);
7.
Münafıkların Cenaze Namazlarına İlişkin Rivayetlerin Tahlili (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 22, s. 377-388);
8. Saadet Asrı Model Toplum Tecrübesinin Engellilere İlişkin Kodları (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 1, s. 131-171);
9.
Çocukluk Dönemi Eğitiminde Hz. Peygamberin Getirdiği İlkeler (Diyanet Avrupa, Nisan 2003).

Tebliğ   
1. Popüler Dini Kaynakların Hadis Açısından Değeri (İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Rolü Sempozyumu, Ankara 2001);
2. İst das Verhältnis zwischen Staat und Religion in einer liberalpluralistischen Verfassung Universell oder nicht?  (Almanya 2005);
3. Avrupa’daki Türk’lerin Sosyal, Kültürel ve Dini Hayatına Dair Gözlemler -Almanya Örneği (III. Din Şûrâsı, Ankara 2004).

—————————————————————————————————————————-

Prof. Dr. Mustafa Ünver (27/02/2012 – 18/06/2016)

1966 yılı Çankırı/Şabanözü doğumludur.

 • İlkokulu Ankara Çankaya Halide Edip İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde okudu.
 • 1991’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
 • Fakülte öğrencilik yıllarında Çankaya İlçe Müftülüğüne bağlı Yukarı Ayrancı Merkez Camiinde imam hatip olarak görev yaptı.
 • 1992 yılında OMU. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı.
 • 1993’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü” başlıklı çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı.
 • Aynı yıl OMU. Sosyal Bilimler Enstitüsünün Doktora programını kazandı. Kayıt dondurarak araştırma yapmak ve kişisel gelişim sağlamak amacıyla 1993-1994 öğretim döneminde bir yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de bulundu.
 • 1998’de “Tefsir Usulünde Mekki-Medeni İlmi” adlı tezle Doktora çalışmalarını tamamladı.
 • 1999 yılında OMU. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılında Manisa’da kısa dönem askerlik görevini yerine getirdi.
 • 14 Mayıs 2004’de Doçent oldu.
 • 2005-2007 yılları arasında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde iki yıl Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü, misafir öğretim üyesi olarak hizmet verdi.
 • 08.10.2009’da OMU. İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atandı.
 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen öğretim üyesi değişimi kapsamında 2009-2010 öğretim yılında Danimarka’nın Arhus Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bulundu ve İngilizce olarak alanıyla ilgili dersler ve seminerler verdi.
 • 2007-2010 yılları arasında İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği yanı sıra Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
 • 2010-2011 öğretim yılında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Türk tarafı Dekanı olarak görev yapmıştır.
 • 23.12.2011’de TC. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı.
 • Tefsir alanıyla ilgili altı kitap ve altmışın üzerinde makalesi bulunan Prof. Dr. Mustafa Ünver, Arapça, İngilizce, Rusça ve Kırgızca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

        Prof. Dr. Mustafa Ünver’in Bilimsel Çalışmaları İçin Tıklayın

—————————————————————————————————————————-

Bülent Şenay, Doç. Dr. (19/10/2008 – 15/11/2011)

Samsun’da dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı. Dedesi İsmail Safa Bey “Türkiye Cumhuriyeti’in ilk İmam Hatip Mektebi olan Kütahya İmam hatip Mektebi 1926 mezunu”. Müşavirimizin dedesinin babası ise yine manevi hizmetlerde ömrünü geçirmiş olan Kütahyalı Hafız Arif Efendi. “Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi dînî mûsıkî hocası merhum Taner Şenay Bey’in oğlu olan Din Hizmetleri Müşavirimiz Doç. Dr. Bülent Şenay, ortaöğrenimini dedelerinin ve babasının çizdiği yolda Bursa İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladıktan ve lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışması sırasında M.E.B.’de kısa süreli öğretmenlikten sonra, bir süre Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Bu dönemde kısa süreyle Amerika’da yeni dini hareketler üzerine ve 1 yıl süreyle Mısır’a giderek Arap Hıristiyanlığı ve Mısır’da İslam üzerine araştırmalar yaptı. Dönüşünde 1993’te İngiltere’ye gitti ve orada 8 yıl süreyle ilmi çalışmalarını sürdürdü. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Dinler Tarihi alanında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede lisansüstü ders ve seminerler verdi. University College of St.Martin’de 3,5 sene öğretim görevliliği yaptı. İngiltere’de Dinler Tarihi Cemiyeti, Dinlerarası Diyalog Cemiyeti, ve Sosyoloji ve Din Felsefesi Cemiyeti üyeliklerinde bulundu, uluslararası sempozyumlara katıldı. 2000 yılı Eylül ayında Türkiye’ye döndü ve 21 Ocak 2008’e kadar U.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu Üyesi, Eğitim Kalite Geliştirme Kurulunda Akreditasyon Koordinatörü, İlahiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü olarak çalıştı. DPT AB Eğitim Dairesi (Ulusal Ajans) Proje Değerlendirme Danışmanı olarak görev yaptı. Yurtdışında pek çok üniversitelerde konferanslar vesilesiyle ve misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Belçika’da Katolik Leuven Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Fransa Montpellier Protestan Teoloji Fakültesi’nde, Slovakia Ruzomberok Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nde, Çek Cumhuriyeti Olomouc Üniveristesi Felsefe Bölümü’nde, Almanya Bayreuth (Bayroyt) Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde, İtalya Bologna Üniversitesi’inde, Japonya Tokyo’da Dinler Tarihi Kongresinde, Amerika Kaliforniya Üniversitesi’nde Harvard Üniversitesi’nin “din ve çoğulculuk” programında, Romanya Bükreş Üniversitesi Tarih Bölümünde, İsveç Uppsala Üniversitesi’nde TRES projesinde, Hollanda Gronningen Üniveristesi Teoloji Fakültesinde, Amerika Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde, İslam ve Diğer Dinler ilişkili dersler ve konferanslar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dışilişkiler Daire Başkanlığının muhtelif Şûrâ ve konferanslarına, Hizmetiçi Eğitim programlarına ve Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine tebliğ, ders ve müzakerelerle katıldı. 21 Ocak 2008 tarihinde T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı. Halen bu görevi ile birlikte Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmetini sürdürmektedir. Son iki yılda Diyanet İşleri Başkanlığımız adına Avrupa Dini Liderler Konseyi toplantılarına, Avrupa Konseyi’nde “Avrupa’nın Geleceğinde Interkültürel Hayat ve Din” konulu çalışmalara katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Müşavirimizin, Dinler Tarih alanında, Mûsevi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Râfızi Mezhepler, Markûnîlik, Dinlerarası Diyalog, Din Bilimlerinde Metot ve Teori, AB’nde Din ve Kimlik, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dînî  Düşüncede Hermönetik konularında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları ve konferansları bulunmaktadır.

—————————————————————————————————————————-

Dr. M. Fevzi Hamurcu (05/04/2007 – 19/10/2008)

1961 yılında doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1978’de Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Fen Bölümünü bitirdi. 1984’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1985’de Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladı ve Malatya Darende ilçesine Vaiz olarak atandı.

Askerlik hizmetini Arapça tercüman olarak yaptı (1985-86).
Ankara Devlet Lisan Okulu’nda ingilizce öğrenimi gördü (1987-88).
İngiltere’de bilimsel araştırma, ingilizce ve bilgisayar öğrenimi yaptı (1988-90).

1991’de Kayseri Yeşilhisar ilçesine Vaiz olarak atandı.
1992’de aynı ilçeye Müftü olarak atandı.

Çeşitli liselerde ve Halk Eğitim Merkezlerinde ingilizce ve Arapça dersleri verdi (1993-94).
Radyo ve televizyonlarda dinî programlar hazırladı (1994-95).
1995’de Tefsir Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. Doçentlik çalışması tamamlanma aşamasındadır.

1996’da Fransa’ya din görevlisi olarak atandı.
Strazburg DITIB’in kuruluşunda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı (1997).
T.C. Strazburg Başkonsolosluğu nezdinde Koordinatör Din Görevlisi olarak görev yaptı (1998-2002).
Bu süre zarfında Strazburg DITIB Başkanlığını da yürüttü (1998-2003).

Fransa DITIB nezdindeki Eğitim Merkezi’nin Yöneticisi olarak görevlendirildi (2002).
T.C. Paris Din Hizmetleri Müşavirliğinin Hac Bürosu yöneticisi olarak görev yaptı (2002-2003).

Diyanet Avrupa Dergisi Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı (2003-2005).

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurdışına gönderilecek din görevlilerine Ankara Eğitim Merkezinde Fransızca dersleri verdi (2003)
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)da Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu gördü (2003-2004).

Ankara il vaizi olarak görev yaptı (2005-2006).

T.C. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandı ve 1 Aralık 2006 tarihinde görevine başladı. 5 Nisan 2007’de yapılan 12. HDV Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevi 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan 13. HDV Genel Kuruluna kadar sürdürdü.

Çeşitli dergilerde sosyal, kültürel ve dinî makaleler yayınladı. Dizgi, masaüstü yayıncılık ve dijital montaj gibi çeşitli bilgisayar yazılımları üzerinde büyük deneyim kazandı, bazı veri tabanı programlarıyla uzun süre programcılık yaptı. Boş zaman bulabilirse resim ve karikatür yapmaktan, filoloji, sosyoloji ve felsefe alanında yazılmış kitapları okumaktan hoşlanmaktadır.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evlidir ve üç kızı vardır.

—————————————————————————————————————————-

Yusuf Kalkan  (04/10/2003 – 05/04/2007)

1949 yılında Düzce ili Gölormanı köyünde doğdu. ilkokulu köyünde okudu. 1962-1969 yılları arasında Düzce imam-Hatip Lisesi, 1969-1974 yılları arasında da İ
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde eğitim gördü ve mezun oldu.

1970 yılında imam-Hatip olarak göreve başladı. 1975-1976 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1976 yılında Kütahya İmam-Hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği, 1978 yılında Bilecik Endüstrü Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği, 1979 yılında da Bilecik Ertuğrul Gazi lisesi Müdürlügü görevlerinde bulundu. 1980 yılında Devlet memurluğundan istifa ederek bir özel şirkette sosyal ve idari işler müdürlüğü, bilahare şirket müdürlüğü görevlerinde bulundu.

-1986 yılında Manisa Diyanet Eğitim Merkezi Öğretmenliği,
-1987 yılında Ankara Kocatepe Camii imam-Hatipliği,
-1988 yılında Ankara Müftü Yardımcılığı,
-1992 yılında D.İ.B. Yurtdışı Din Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
-1993 yılında T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği,
-1997 yılında D.İ.B. Dini Yayınlar Dairesinde Musahhihlik,
-1998 yılında D.İ.B. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.
-2003 yılı Eylül ayına kadar bu görevi yürüttü. Bu tarihten  8 Eylül 2006 tarihine kadar T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğini ve 5 Nisan 2007’ye kadar da Hollanda Diyanet Vakfı Başkanlığını yürüttü.
Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf KALKAN Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Arif Soytürk (20/08/1998 – 04/10/2003)

Baba Adı : Hayrullah
Ana Adı : Bedia
Doğum Yeri : Ilgaz
Doğum Tarihi : 02-02-1951
Tahsili : İlahiyat Fak.
Müktesebi : ¼

02-04-1951 Tarihinde Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde doğdu. ilkokulu köyünde bitirdikten sonra Ankara Merkez İmam Hatip Lisesine girdi. imam Hatip Lisesinden 1968-1969 öğretim yılında mezun olduktan sonra, Ankara Mustafa Kemal Lisesinde fark derslerini vererek diploma aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girerek 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. 01-03-1975 – 31-08-1976 tarihleri arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı.

1969 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde;
(1976-1978) yılları arasında Eğitim Müdür Yardımcısı,
(1978-1985) yılları arasında Eğitim Müdürü ve Belçika’da Öğretmen Din Görevlisi,
(1985-1989) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Şubesi Müdürü,
(1989-1991) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili,
(1991-1998) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.
1998-2002 Yılları arasında Hollanda Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevinde bulundu. Yurt dışı görev süresinin sona ermesine müteakip 04-11-2003 tarihinden itibaren Başkanlık Vaizi olarak atandı.

Ayrıca, I-II-III.cü Avrasya islam Şuralarında Genel Sekreter, I.Din Şurasında ise Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 15-03-2004 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Soytürk Hollandaca, Almanca ve Arapça bilmektedir.

—————————————————————————————————————————-

Hamdi Mert (16/10/1992 – 31/12/1996)

5.5.1942 yılında Mersin ili, Anamur ilçesi Gürlevik (Bozyazı) Köyü’nde doğdu. ılköğrenimini Bozyazı Bölge ilkokulunda, Ortaöğremini Adana imam-Hatip Lisesi’nde okudu.

-1963 yılında Nazilli Lisesi’nden, 1967 yılında İstanbul  Yüksek islam Enstitüsü’nden, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
-1971-1973 yıllarında Ankara Barosu’nda Avukatlık stajını bitirdi. 1973-1974 yıllarında bu Baroya bağlı olarak Avukatlık yaptı.
-1967-1969 yıllarında Denizli ve 1969-1973 yılları arasında Ankara imam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri, 1974 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda dinbilgisi dersini okuttu.
-Aynı yıl (1974) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Hukuk Müşaviri olarak atandı. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
-1991 yılında “Diyanet Aylık Dergi” projesini hazırladı ve ilk genel yayın yönetmeni oldu.
-1992 yılında T.C. Lahey Büyükelçiliği’ne Sosyal Hizmetler (Din Hizmetleri) Müşaviri olarak tayin edildi.
-1977 yılında Başbakanlık Müşaviri oldu.
-1998 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı kadrosundan emekli olarak, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’de Yayınlar Genel Müdürü olarak göreve başladı. Aynı üniversitede Hukuk Danışmanlığı yaparken, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. Genel Müdürlük görevinde iken AY ınşaat Türkiye Anonim Şirketi (AYTAŞ)nin kuruluşunda görev aldı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
-Ahmet Yesevi Üniversitesi ınternetle Uzaktan Eğitim Sistemi’nde (TÜRTEP) “Yesevilik Bilgisi (Tasavvuf)” dersi Danışman Hocalığı yaptı.
-2005 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde “Bilinmeyen islam” adı ile kurduğu web sitesi (www.bilinmeyenislam.com) ile İslâmiyet’e yönelik karalama kampanyalarına karşı İslâmiyet’in Kur’an ve Sünnet temeline dayalı, evrensel hükümlerini internet ortamında yayına soktu. Bu sitede internet yayıncılığına halen devam etmektedir.
-Tercüman Gazetesi’nde 1981-1987; Ortadoğu Gazetesi’nde 1998-1999 yılları arasında, Ayyıldız Gazetesi’nde ise 1999 yılında köşe yazıları yazdı.
-Halen Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Yesevilik Bilgisi dersini okutmakta, Hukuk Danışmanlığı görevini sürdürmekte ve Ankara Barosu’nda Avukatlık yapmaktadır.
-Hamdi MERT’in “Avukatlık” sertifikası yanı sıra “İslâm Hukuku Feraiz ve ıntikal Sertifikası” bulunmaktadır.

Basılmış Eserleri:
· Nereye Bu Gidiş? Şiir, Adana 1963
· Bizi Yaşatanlar. Roman, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1974. Bu roman Cumhuriyet’in 50. yılı dolayısıyla açılan yarışmada mansiyon ödülü aldı.
· İslâmiyet’te Ağaç ve Orman. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1981
· İslâm’ın Barış Çağrısı -Ayrı basım- Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara (1983)
· Ansiklopedik İslâm ılmihali. Tercüman Gazetesi, İstanbul , 1986
· Yolumuzu Aydınlatanlar. Merve Yayınları, Ankara 1989
· Bilimi Öne Alan Din Anlayışının Temsilcisi: Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 1998
· İslâm’da Hoşgörünün Simgesi: Hacı Bektaş Veli. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2000
· Bir ınsan Hakları Savunucusu: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2000
· Farabi. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2001
· Eşsiz Ama Sessiz Güzellik: Kastamonu. Kastamonu Belediyesi, Ankara, 2001. Sabit ınce 2004 Edebiyat Yarışması Deneme Dalında ödül aldı.
· Yeniden Doğan Kıpçak: ıstvan Mandoky Kongur, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2004

Basıma Hazır Eserleri:
· Uluslararası Terör ve İslâm
· İslâmiyet ve Demokrasi
· İslâmiyet ve İnsan Hakları
· Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri ve Sosyal Gerginlikler
· Misyonerlik Atakları ve Perde Arkası

—————————————————————————————————————————-

Dr. Fahri Demir  (10/10/1988 – 07/04/1992)

1940 yılında Kastamonu ilinin Çatalzeytin ilçesinde doğdu. ilköğrenimini ınanya( yeni adıyla çağlar) ve Çelebiler Köyleri (yeni konumuyla Çelebiler Mahallesi) ılkokullarında tamamladıktan sonra ilçesinin ilk Müftüsü M.Ali SULA Hoca’dan özel desler aldı. Diyanet İşleri başkanlığınca açılan Müftülük-Vaizlik Ehliyet ımtihanını 1957 yılında kazanarak;
-1958 yılında Trabzon ilinin Araklı ilçesindeki Hacıhasan Camiine imam-Hatip,
-1959 yılında, kendi ilinin Bozkurt ilçesine Müftü olarak atandı.
-1962 yılında Çiçekdağ Askerlik Şubesinde Müftü Yardımcısı olarak tamamladığı vatani hizmetinden sonra, 1962 yılında Zonguldak ıl Müftü Yardımcılığına (o günki adıyla Müsevvidliğe),1965 yılında Devrekani Müftülüğüne atandı.
-1967 yılında dışardan liseyi bitirerek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydolması üzerine Devrekâni Merkez Vaizliğine atandı. Bilahare Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Raportör olarak görevlendirildi.
-1968 yılında Ankara Merkez Vaizliğine atandı.
-1971 yılında Fakülteden mezun oldu ve sırasıyla:
Burdur Bölge Vaizliği (1972-74),
Ankara Merkez Vaizliği (1974-77),
İzmir Yüksek islam Ensitüsü Fıkıh Asistanlığı (1977-79),
Aynı enstitünün Fıkıh öğrenmenliği(1979-80) görevlerinde bulundu.

Mezun olduğu Ankara Üniversitesinde, “Ïslam Hukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı” adıyla 1974 yılında başladığı akademik çalışmayı tamamladı.

1979 yılında “İlahiyat Doktoru” ünvanını aldı.
Daha sonra sırasıyla:T.C. Kamberra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği (1980-1984),
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (1984-1985),
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı(1985-1988),
T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği(1988-1992),
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği (1992-1996),
T.C. Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği (1996-2000) görevlerinde bulundu.

Çok iyi derecede Arapça, iyi derecede ingilizce ve orta derecede Rusça bilmektedir. 2000 yılında emekli oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Dr. DEMıR, Ankara’da ikamet etmektedir.

Dr.Demrir’in: islam Hukukunda Mülküyet Hakkı ve Servet Dağılımı, Ankara, 1980, 1985, 1992, 2003 (Doktora Tezi), (Diyanet İşleri Başkanlığı yayını), Kur’anı Kerim, Müspet ılim ve Tarihi Gelişme, Ankara, 1989 (Konferans)(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını),
Resimili Namaz Hocası, Ankara,1995,(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını),
islam Ahlakı,Ankara,1996, 2002,(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını,
islam’ın ılk 30 Yılında DıN ve SıYASET, 1994-Ankara (Tercüme ve değerlendirme), (Altınkalem Yayınları),
islam Dini Açısından Din Devlet ılişkisi (Din ve Laiklik), Ankara 1999 (Kürsü Yayıncılık),
Yayınlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

—————————————————————————————————————————-

Mustafa Yılmaz (27/12/1983 – 29/07/1988)

1946 yılında Muğla ili Fethiye ilçesinin Seki Beldesinde dünyaya geldi. ilk Okulu aynı belde de bitirdikten sonra Antalya imam-Hatip Lisesi ve müteakiben de Kayseri Yüksek islam Enstitüsünden mezun oldu.
Sırasıyla imam-Hatiplik, Vaizlik ve Öğretmenlik görevlerinde bulundu. Askerliğini Yedek Subay olarak ifa ettikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında 1973 yılı Ocak ayında Özlük İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Burada Özlük İşleri Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkan Yardımcılığı ve 1983 yılı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. Bu görevde iken 1983 yılı sonunda Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. 1988 yılı Ağustos ayına kadar bu görevde bulundu. Daha sonra Başkanlık Vaizliği, Moskova Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinide bulundu. Müteakiben Teftiş Kurulu’na Başmüfettiş olarak atandı.
Halen aynı Kurul’da Başmüfettiş olarak göreve devam etmektedir.

—————————————————————————————————————————-

Mehmet Kervancı (08/01/1980 – 20/01/1984)

Isparta ili Eğirdir ilçesi´nin Barla Beldesi´nde 1940 yılında doğdu. ılkokuldan sonra Isparta imam-Hatip Lisesi’ne girdi. 1958-59 öğretim yılında Ankara Imam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Göreve, 1958 yılı Mayısında Ankar Müftülüğü’nde müezzin olarak başladı. Askerlikten sonra lise fark imtihanlarını vererek A.Ü. Fakültesi´ne girdi, 1965-66 öğretim yılında mezun oldu. 1965 yılında Ankara Merkez Vaizliğine atandı.

Türkiye- Irak araasindaki kültür anlaşmasından yararlanarak 1967-69 yılları arasında Bağdad’da öğrenim gördü. Bağdad dönüşü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Müdürlüğü’nü bir süre vekâleten yürüttükten sora 1973 yılı Temmuz ayında Deyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı kadroları ihdas edildikten sonra 1980 yılı Ocak ayında Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. Dönüşte beş yıl Hac Dairesi Başkanlığı’nı yürüten Kervancı, 1988 yılı Ekim ayında Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. 1 Kasım 1993 tarihine kadar Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği görevini yürüten Mehmet Kervancı, 15 Kasım 1993 tarihinde Türkiye’ye dönerek Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişliği’ne atandı. 20 Kasım 1994 tarihinde emekliye ayrıldı;

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne 10.11.1994 yılında tayin edildi. 15.10.2000 tarihinde de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünden ayrıldı.
Evli ve üç çocuk sahibi olan Mehmet Kervancı’nın çeşitli dini dergilerde çıkan makaleleri ile Kervan yayınlarınca basılan “islamın Temel Şartları” adında bir kitabı da bulunmaktadır. Halen Ankara Çayyolu’nda ikamet etmektedir.

Vakfın Kuruluş Amaçları

22/02/2010

 • Hollanda’da yaşayan müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için mevcut imkanları korumak ve geliştirmek.
 • Hollanda’da bulunan Türk-İslam toplumunun refah seviyesini yükseltmek.
 • Hollanda’da bulunan müslümanların ruhsal gelişmeleri için imkanlar sağlamak.

Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 1. Hollanda’daki müslümanlara dini konularda bilgi verir.
 2. Hollanda’daki müslümanlara kültürel ve sosyal hizmetlerde bulunur ve yardım eder.
 3. Müslüman olmak isteyenlere bilgi verir ve yardım eder.
 4. İslam dinini tanıtmak amacıyla yayın organlarıyla işbirliği yaparak tv. ve radyo yayını yapar.
 5. Hollanda’da bulunan kilise ve diğer dini gruplarla işbirliği yapar ve Vakfın gayesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 6. Müslümaların yoğun olarak bulunduğu yerlere din görevlisi gönderir.
 7. Hac ibadeti ile ilgili olarak gerek Hollanda’da ve gerekse Suudi Arabistan’da gerekli organizasyonu düzenler.
 8. Hollanda’da ikamet eden müslümanların sünnet ve düğünlerinde yardımcı olur.
 9. Hollanda’da vefat eden müslümaların cenazelerini memleketlerine nakletmek üzere gerekli tedbirleri alır.
 10. İslam dini ile ilgili eğitimi teşvik ve koordine eder.
 11. İslam dini ile ilgili ilmi araştırmalar yapar.
 12. Cami ve mescid görevlilerini eğitir.
 13. Kur’an-ı Kerim ve lisan dersleri verir İslam dini üzerine eğitim verecek okulları kurar ve yönetir.
 14. Kur’an-ı Kerim, İslami İlimler ve İslam Sanatı hakkında kitaplar terceme etttirir.
 15. Bu kitapları bastırır, yayınlar, kütüphane açar ve devamını sağlar.
 16. Hollanda makamlarıyla işbirliği yaparak müslüman çocuklarına İslam dini eğitimi ve öğretimi verir ve bunu pratiğe döker.
 17. İslam dini ile ilgili devletler arası konferanslara temsilci gönderir.
 18. İslam dinini konu alan konferanslar ve dini toplantılar organize eder, ettirir.
 19. İslam dini ile ilgili yarışmalar tertip eder ve ettirir.
 20. Vakfın amacına uygun olarak, sosyal kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler organize eder, ettirir ve bu tür faaliyetlere katılır.
 21. Yetenekli gençlere yardım ederek bunların yüksek öğrenim yapmalarına ve ilmi ilerlemelerine imkanlar hazırlar.
 22. Nakdi ve aynı hibeler kabul eder, Fitre zekat gibi gelirleri Vakfın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere uygun olarak harcar.
 23. Vakıf, gasyesi için kullanılabilecek gayrimenkullere sahip olur.
 24. Vakıf, içtüzük hükümlerine göre Hollanda’daki gayrimenkullerin kullanılışına yön verir ve amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 25. Vakıf, Türkiye Diyanet Vakfı, Dünya İslam Birliği ve benzeri  İslam kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
 26. Vakıf Hollanda’da bulunan Türk–İslam topluluğunun faaliyetlerini koordine edebilmek için Hollanda’da kurulu Türk-İslam dernekleri ve vakıflarıyla sıkı işbirliği yapar.
 27. Vakıf kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

Hollanda Diyanet Vakfı anatüzükte yazılı bu kuruluş amaçları ve faaliyet alanlarına uygun olarak oluşturulan çeşitli çalışma birimlerinde aşağıdaki başlıklarda belirtilen hizmetler gerçekleştirmektedir.

 1. Cami içi Din Hizmetleri organizasyonu
 2. Cami proje, inşaat, tamirat ve hizmete açılış faaliyetleri,
 3. Konferanslar,
 4. Seminerler-Toplantılar,
 5. Cenaze fonu hizmeti,
 6. Cenaze firması hizmeti,
 7. Hac organizasyonu,
 8. Vekaletle kurban organizasyonu,
 9. Vakıf imkanlarıyla verilen burslar,
 10. Kitap ve Takvim dağıtımı hizmeti,
 11. Yayın ve terceme hizmetleri,
 12. Gençlik kolları çalışmaları,
 13. Kadın kolları çalışmaları,
 14. Dini ve Milli bayramlarda yapılan kutlamalar,
 15. Dinlerarası diyalog çalışmaları,
 16. Gültepe Eğitim Merkezi hizmetleri,
 17. Yardım Kampanyaları,
 18. Açık gün organizeleri,
 19. Yarışmalar,

Takdim

22/02/2010

Bugün Avrupa’da, 60’lı yıllarda başlayan iş gücü göçü ve akabinde gelen aile birleşimleri ile Türkiye’den giderek oralarda yerleşik hale gelmiş 5 milyona yakın vatandaşımız bulunmaktadır. Avrupa ülkelerindeki vatandaş ve soydaşlarımız 70’li yıllardan itibaren işçi dernekleri, cami dernekleri, vakıflar, federasyonlar ve çatı kuruluşlar gibi bir dizi sivil örgütler kurarak kendilerini ifade etme ve ihtiyaçlarını karşılama cihetine gitmişlerdir. Bu sürecin tarihi, sosyolojik ve demografik bir arka planı vardır. Hollanda Devlet İstatistik (CBS) bürosunun verilerine göre Hollanda’nın nüfusu 2009 yılı Ocak ayı itibariyle 16.400.000’dir. Bu nüfusun içinde, çoğunluğu Türkiye kökenli, Faslı ve Sürinamlı olmak üzere 1 milyonu bulan Müslümanlar -ki bunların başında yaklaşık 400 bin nüfusla Türkler bulunmaktadır- dinî faaliyetlerini muhtelif organizasyonel yapılar içerisinde ve yaklaşık 400 civarında olduğu bilinen camilerde sürdürmektedirler. Bu camilerin 200 kadarı Türklere, 140 kadarı Faslılara ve 50 kadarı da Sürinamlılara aittir. 200 kadar Türk cami merkezi içinde Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı olanların sayısı 142’dir. Hollanda kanunlarına göre, muhtelif vatandaşlık kanunları çerçevesinde Müslümanlar resmen bir dini topluluk olarak tanınmıştır.

Hollanda’da Hıristiyanlık çoğunluğun dini inancıdır. Hıristiyanlık, Protestan ve Katolik mezhepleri olarak yaygındır. Hıristiyanlığın diğer mezhepleri çok az da olsa mevcuttur. Katoliklerin genel nüfusa oranı %36, Protestanların oranı ise %28’dir. Protestanlar kendi aralarında 20 den fazla çeşitli gruplara ayrılmışlardır. En büyük grup olan reform kilisesi nüfusun %8’ini oluşturmaktadır. İnanmayanların (ateistlerin) oranı ise %32 civarındadır. Nüfusun %4’ünü ise diğer din mensupları oluşturmaktadır. Bunlar da Müslümanlar, Yahudiler, Hindular ve diğer din mensuplarıdır.

Hollanda’da böyle bir dinî arka plan üzerinde, Türk toplumunun kendi cami ve kültür derneklerini kurmaları ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde de Türkiye’den din görevlisi talep etmeleri şeklinde ortaya çıkan bir sürecin sonucunda Diyanet hizmetleri, Hollanda’da varlığını göstermeye başlamıştır. Diyanet hizmetleri, sivil toplumsal hukuki bir yapı olarak 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde kurulan Hollanda Diyanet Vakfı (Islamitische Stichting Nederland) çatısı altında sürdürülmektedir. HDV, dinî toplulukların din hizmetleri ihtiyacının karşılanması esasına dayalı bir yapı içerisinde 300 bin civarında Hollandalı Türk topluluğa en geniş ölçüde, yani cami içi din hizmetleri ve cami dışı din hizmetleri kapsamında, Kur’an kursu, din eğitimi, ramazan, hac, kurban, cenaze hizmetleri, kadınlara ve gençlere yönelik eğitim ve kültür hizmetleri, spor etkinlikleri organizasyonu vs. mahiyetinde din hizmetlerini organize etmekte ve rehber kurum görevini ifa etmektedir.

Özellikle son yıllarda Avrupa kamuoyunda, akademisi ve siyasetinde “İslam, Müslüman, Göçmen, Yabancı, Entegrasyon, İslam ve Modern Hayat, İslam ve Avrupa, İslam ve Evrensel Değerler, öz değerler ve kültür, eğitim, gençlik, kadın haklan ve entegrasyon” gibi genel kavramlar, konular ve karşılaştırmalar üzerinden bir dizi tartışmanın sürüyor olması, yurtdışında yaşayan insanımızı geleneksel duruşlarını gözden geçirerek bu süreçler içerisinde yer almaya zorlamaktadır. Hollanda’da, Diyanet Vakfı hem genel olarak Avrupa’da Müslümanları ilgilendiren hem de Hollanda toplumunu ilgilendiren bu konularda toplumsal süreçlere yapıcı ve teşvik edici bir katkı sağlamaktadır.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde kurulan Hollanda Diyanet Vakfı (Islamitische Stichting Nederland) halkımız tarafından büyük teveccüh görmüş, 142 üye camisiyle Hollanda’daki İslami kuruluşların içinde en büyük sivil toplum kuruluşu olmuştur. Yine bu teveccühün bir neticesi olarak Vakfımız kendini yenileyerek hizmetlerini her geçen gün artırmıştır.

Bu noktaya gelinmesinde bugüne kadar görev yapmış olan herkesin önemli hizmet ve katkıları olmuştur. Bu vesileyle Vakfımızın yirmi beş yılı aşan geçmişi süresince hizmette katkısı  olan herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Kuruluş ve Tarihçe

22/02/2010

Hollanda Diyanet Vakfı’nın Kuruluşu

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), Hollandaca ismiyle Islamitische Stichting Nederland, (ISN) tarihi vakıf geleneğinin bir uzantısı olarak Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının ortak arzu ve gayretleriyle 10 Aralık 1982 yılında kurulmuştur.

HDV’nin Kurucuları

1. Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
2. Sami USLU
3. Lütfi ŞENTÜRK
4. Abdulbaki KESKIN
5. Ahmet UZUNOĞLU
6. Mehmet KERVANCI
7. Hayrettin ŞALLI
8. Mahmut SEZGİN
9. Remzi YAVUZ
10. Erdinç TÜRKÇAN

Online Ziyaretçi