iban


Handig om te weten over SEPA en IBAN

Vanaf 1 februari 2014 gaan we in Nederland gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number). Dit is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige rekeningnummer.

Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. U hoeft hier als ISN klant geen actie voor te ondernemen.

Wat is SEPA?

IBAN is onderdeel van SEPA, wat staat voor Single Payments Area. Daarmee wordt er voor gezorgd dat we binnen Europa overal op dezelfde manier kunnen betalen. Om te zorgen dat eurobetalingen in de EU straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden voor onder meer het rekeningnummer (IBAN), overschrijvingen en automatische incasso’s.

Wat is IBAN?

Omdat SEPA wordt geïntroduceerd, worden alle Nederlandse rekeningnummers omgezet naar een IBAN. IBAN staat voor International Bank Account Number. Iedereen in Europa gaat deze standaard gebruiken.

De lengte van IBAN verschilt per land. In Nederland heeft het IBAN nummer 18 tekens. Het IBAN nummer eindigt altijd met uw huidige Nederlandse 9-cijferige of 7-cijferige rekeningnummer.

Waar kan ik mijn IBAN vinden?

Uw IBAN is nu al te vinden op rekeningafschriften en ziet u bij het internetbankieren. Ook kunt u uw IBAN nummer vinden door uw huidige rekeningnummer op deze website in te voeren.

Wanneer gaat SEPA in en moet ik mijn IBAN gebruiken?

Per 1 februari 2014 moeten alle 32 landen binnen SEPA over op IBAN zijn. Dit is in de Europese wetgeving vastgelegd. Overigens is het nu al mogelijk om betalingen te doen met IBAN.
Wat verandert er voor mij als ISN klant?

Voor u verandert het volgende:
• Wanneer u een donatie van ons ontvangt wordt hier vanaf november 2013 het IBAN rekeningnummer op vermeld.
• Vanaf 1 september 2013 wordt er om uw IBAN nummer gevraagd wanneer u bij ISN iets bestelt.
Ik heb een automatische incasso bij ISN. Moet ik nu iets doen?

U hoeft hier niets voor te doen.
• Vanaf 1 september zal uw IBAN nummer automatisch bekend zijn bij ISN en zullen transacties probleemloos blijven plaatsvinden.
• Verder vermeldt ISN uw unieke machtigingskenmerk op uw bankafschrift en daar waar mogelijk op uw donatie.
Moet ik als bestaande klant zelf actie ondernemen richting ISN?

Nee, u hoeft helemaal niets te doen voor uw bestaande diensten.

Ik heb al een IBAN nummer, kan ik daarmee betalen/bestellen?

De systemen van ISN gaan geleidelijk over op IBAN. Wanneer u iets wilt wijzigen of bestellen zal duidelijk aangegeven worden of u uw rekeningnummer moet invoeren of uw IBAN nummer.

Waar kan ik algemene informatie vinden over SEPA?

Voor meer informatie over SEPA en de gevolgen van dit nieuwe betalingssysteem kunt u naar www.betaalvereniging.nl/europees-betalen of www.overopiban.nl.

Ik heb een bericht gekregen dat ISN geld van mijn bankrekening gaat afschrijven. Waarom eigenlijk?

U ontvangt dit bericht als een eenmalige service van de Nederlandse banken als gevolg van de overgang op IBAN. Dit bericht gaat over de reguliere jaarlijkse afschrijving van uw ISN donatie. U krijgt dit bericht dus een keer bij de eerste automatische incasso of bij wijziging van uw incasso.

Ik zie op mijn bankrekening dat ISN geld afschrijft voor SEPA? Waarom?

De afschrijving betreft de reguliere jaarlijkse afschrijving van uw ISN donatie. De omschrijving op uw rekeningafschrift wordt bepaald door uw bank en is aangepast gevolg van de overgang op IBAN.

Ik zie op mijn rekening dat ISN geld afschrijft voor een Europese Incasso? Wat is dat?

De afschrijving betreft de reguliere jaarlijkse afschrijving van uw ISN donatie. De omschrijving op uw rekeningafschrift wordt bepaald door uw bank. Als gevolg van de overgang op IBAN is ISN verplicht gebruik te maken van deze nieuwe Europese Incasso.