Hollanda Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri

24/02/2010


En güzel surette yaratılıp, ulvî ve mukaddes emanetin taşıyıcısı konumunda olan insanı, insanlığın zirvesine taşıyacak, doğuşta sahip olduğu ancak henüz keşfedilip yönlendirilmemiş kabiliyetleri belli biri istikamete kanalize edecek unsurların başında eğitim ve öğretim gelir. Eğitim ve öğretimin ana hedefi; çocukları, gençleri, ihtiyaç duyan ve talep eden her yaştaki insanı eğitmek, geliştirmek, yetiştirmek, etkin ve sosyal hale getirmektir, kısaca insanı topluma kazandırmaktır.

Bu sebeple, ilmi, okumayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi özellikle teşvik eden, hem dünya hem de ahiret için gerekli olan bilgileri tahsil etmeyi farz kılan dinimiz, bunu bize sağlayacak olan eğitim ve öğretimin ve bunlarla ilgili olan müesseselerin mükemmel olmasını ister. Bütün bunlardan hareket eden Hollanda Diyanet Vakfı, aşağıda belirtilen eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir:

1-Çocuklara, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursu:

Hollanda Diyanet Vakfının denetim ve gözetimi altında, kendine bağlı şube derneklerde, kız ve erkek çocuklara her cumartesi ve pazar tam gün, Çarşambaları ise öğleden sonraları Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursu düzenlenmektedir.

2- Gençlere veYaşlılara Yönelik Kur’an Kursları:

Yine şubelerimizde, her yaştan isteyen tüm kişilere, gerek akşamları, gerekse uygun olan diğer vakitlerde, Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kursları düzenlenmektedir.

3- Hanımlara Yönelik Kur’an Kursları:

Özellikle büyük cami derneklerinde,  vakfın onayıyla bulunan bayan görevliler tarafından hanımlara Dini Bilgiler ve Kur’an  Kursları  düzenlenmektedir.

4- Hizmetiçi Eğitim Seminerleri:

İçinde yaşadığımız çağın temel özelliklerinden birinin ve hatta en önemlisinin “değişim” olduğu bilinmektedir. Sürekli değişen bir dünyada kurum ve kuruluşların personelini günün şartlarına uygun bilgi ve becerilerle donatılması, yeni teknik ve metodları öğretmesi topyekün başarıyı da beraberinde getirecektir.

Bu amaçla Hollanda Diyanet Vakfı her yıl yatılı Şube Yöneticileri Semineri ve Yatılı Din Görevlileri Semineri düzenlemektedir. Bu seminerlere Hollanda ve Türkiye’den konferasçılar davet edilmekte, değişik konular uzmanlar tarafından seminere katılanlara sunulmaktadır.

5- Okuma Yazma Kursları:

Yine Hollanda Diyanet Vakfının gözetimi altında, bazı şube derneklerde, Okuma yazma bilmeyen kişilere yönelik olarak okuma yazma kursları düzenlenmektedir.

6- Dil Kursları:

Vakfımıza bağlı bazı şubelerimizde kadın-erkek isteyen herkese yönelik olarak Hollandaca dil kursları verilmektedir.

7- Bilgilendirme Toplantıları:

Şubelerimizde eğitim, sağlık,  v.b konularda gerek Hollandalı, gerekse Türk uzmanlar tarafından sık sık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

8- Dikiş-Nakış ve Kumaş Boyama Kursları:

Büyük cami derneklerimizin bünyesinde teşekkül ettirilen kadın kolları tarafından hanımlara yönelik olarak dikiş-nakış ve kumaş boyama kursları yapılmaktadır.

10- Müzik ve Kuaförlük Kursları:

Özellikle gençlere yönelik olarak bazı camilerimizde isteyen kişilere vakfın denetim ve gözetiminde müzik ve kuaförlük kursları verilmektedir.

11-Bilgisayar Kursları:

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı birtakım şubelerimizde, erkek- kadın isteyen her yaş grubuna yönelik olarak, uzman ve deneyimli kişiler tarafından bilgisayar kursları düzenlenmektedir.