HDV 2017 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Başladı

29/06/2017


Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde düzenlenen “HDV 2017 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” başlatıldı.

Organizasyona katılan vatandaşlarımızın adına, kurbanların bir bölümü Türkiye’de, bir bölümü de Türkiye dışında Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikleri nezaretinde Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerinde/topluluklarında kesilerek, kurban etleri yurtiçindeki ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaşlarımız ile yurtdışındaki dindaş ve soydaşlarımıza dağıtılacaktır.

Buna göre;

  1. Söz konusu kampanya, din görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimiz tarafından vatandaşlarımıza en etkin bir biçimde duyurulacak ve konunun gündemde tutulması sağlanacaktır.
  2. Kurban bedelleri bu yıl (satın alma, nakliye, kesim ve diğer masraflar dahil) 150,- (yüz elli) Euro olarak belirlenmiştir.
  3. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban bedellerinin, en geç 01.09.2017 tarihine kadar Hollanda Diyanet Vakfının Rabobank NL29RABO0119977087 nolu hesabına intikal etmiş olması gerekmektedir. Zamanında hesaba girmeyen Kurban bedeli için işlem yapılmayacaktır.
  4. Vatandaşlarımız kurban bedellerini web sitemizdeki linki takip ederek iDEAL yoluyla online olarak da ödeyebileceklerdir.
  5. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın isim, adres, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini ihtiva eden bilgiler bizzat din görevlisi  tarafından, din görevlisinin bulunmadığı yerlerde ise dernek yönetimi tarafından yetkili kılınmış kimselerce online sisteme girişleri yapılacaktır.
  6. Kampanyaya münferiden katılacak vatandaşlarımızın Vakfımızın www.diyanet.nl web adresinden online olarak ödeme yapabilecekleri gibi direk vakfımızın NL29RABO0119977087 nolu banka hesabına yatırarak açıklama bölümüne adı-soyadı, adres, telefon ve e-mail adreslerini yazmaları din görevlilerince tenbih ve temin edilecektir. Herhangi bir yanlışlık sonucu bilgilerini eksik yazan vatandaşlar gerekli açıklamayı kurban@diyanet.nl  e-mail adresine gönderebilirler. Zira isim, soy isim ve açık adresleri yazılı olmayan kurban bedellerinin kime ait olduğu tespit edilememektedir. Vakfın hesabına direk kendi ödeme yapan bu vatandaşların isimleri kesinlikle cami listesine yazılmayacaktır.

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfımız nezaretinde, Din görevlilerimiz, Dernek yöneticilerimiz ve bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bu önemli hizmetin ihtiyaç sahiplerine hakkıyla ulaşmasını temenni ediyor, sevgi, saygı ve sağlık dileklerimi sunuyoruz.

Hollanda Diyanet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ekler:
iDEAL Ödeme Linki
Afiş