Vekalet Yoluyla Kurban Kampanyası 2013


Kurbanlarını vekalet yoluyla vermek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile “Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” başlatılmış bulunmaktadır.

Organizasyona katılan vatandaşlarımızın adına, kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikleri nezaretinde Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerinde/topluluklarında kesilerek, kurban etleri yurtiçindeki ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaşlarımız ile yurtdışındaki dindaş ve soydaşlarımıza dağıtılacaktır.

Buna göre;

  1. Söz konusu kampanya, din görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimiz tarafından (vaaz, hutbe ve diğer zamanlarda yapılan sohbetlerde) vatandaşlarımıza en etkin bir biçimde duyurulacak ve konunun devamlı gündemde tutulması sağlanacaktır.
  2. Kurban bedelleri (satın alma, nakliye, kesim ve diğer masraflar dahil) 150,- (yüz elli) Euro olarak belirlenmiştir.
  3. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban bedellerinin, en geç 11.10.2013 tarihine kadar Hollanda Diyanet Vakfının NL29RABO0119977087 IBAN nolu hesabına intikal etmiş olması gerekmektedir. Zamanında hesaba girmeyen Kurban bedeli için işlem yapılmayacaktır.
  4. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın isim, adres ve kurban bedelleri ile telefon numaralarını ihtiva eden örneği ekli form, dikkatli ve okunaklı bir şekilde din görevlisi tarafından, din görevlisinin bulunmadığı yerlerde ise dernek yönetimi tarafından yetkili kılınmış kimselerce doldurularak imzalanacak ve en geç 11.10.2013 tarihinde mesai bitimine kadar Vakfın 070-3644565 nolu faksına veya info@diyanet.nl mail adresine gönderilecektir. Listelerin asılları ise mutlaka posta ile gönderilecektir. Bu listelere banka dekontlarının asılları iliştirilecek, dekontu bulunmayan hiçbir kurban bedeli listelere yazılmayacaktır.
  5. Kampanyaya münferiden katılacak ve kurban bedellerini yatırdıklarına dair dekontlarını Vakıf merkezine kendileri gönderecek vatandaşlarımızın banka dekontlarına isim, soy isim ve adresini yazmaları din görevliliğince tenbih ve temin edilecektir. Bu husus va’zlarda da dile getirilecektir. Zira isim, soy isim ve açık adreslerini yazılı olmayan dekontlardaki kurban bedellerinin kime ait olduğu tespit edilememektedir.

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfımız nezaretinde, Din görevlilerimiz, Dernek yöneticilerimiz ve bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bu önemli hizmetin ihtiyaç  sahiplerine  hakkıyla  ulaşmasını  temenni  ediyor,  sevgi,  saygı  ve  sağlık  dileklerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa ÜNVER
Din Hizmetleri Müşaviri