2017 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıtları

03/03/2017


Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ile Hollanda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenecek olan 2017 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve şube dernek yöneticilerimiz tarafından iyice anlaşılıp vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bu itibarla;

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle yurtdışından sadece Oda Tercihli Konaklama türünde hac organize edilecektir. Bu kategoride fiyat ve şartları kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarımıza bildirilecektir. Oda Tercihli Konaklama türünün genel özellikleri şunlardır;

Oda Tercihli Konaklama Tipi 4 Haftalık;

  1. Bu tipte iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki, üç ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır.

Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.

  1. İki kişilik oda tercihi
  2. Üç kişilik oda tercihi
  3. Dört kişilik oda tercihi

Oda tercihi aileye göre yapılacaktır. Odalarda aile fertleri birlikte kalabilecektir. Tek olarak müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla kalacaktır.

           Oda Tercihli Konaklama Tipi 3 Haftalık (Kısa Dönem);

Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle aynı olup tek farkı, kısa dönem olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam 3 hafta kalacaklardır.

2. 2017 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2017 Yılı Yurtdışı Hac Yönergesinin yayınlanmasından sonra tahminen 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.

3. 2017 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili kontenjan 800 olarak tespit edilmiştir. Ancak fiyatlar henüz belli olmadığından bu yıl da, Hollanda’dan organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla ön kayıt sistemiyle kayıt alınacaktır.

4. Fiyatlar belli olduktan sonra ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, hacı adayları ön kayıt numarasına bakılmaksızın aşağıdaki ölçülere göre öncelik sırasına tabi tutulacak ve şartları tutmayan ön kayıtlılar yedek olarak kaydedilecektir. Kesin kayıtlarda tercih edilecek ve öncelik verilecek özellikler sırasıyla şunlardır.

a) Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerimizden birine üye olmak veya kayda değer katkıda bulunmuş olmak.
b) Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze fonu üyesi olmak.
c) İlk defa hacca gidecek olmak.

5. Ön kayıtlar, 01.03.2017 tarihinde başlayacak, 31.03.2017 tarihinde sona erecektir.

6. Hacı adaylarımız, 01.03.2017 tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla ekte hazırlanan ön kayıt formunu doldurarak imzalayacaklar ve her bir hacı adayı ön kayıt için 2000 Avro Hac hesabına ödeyecektir.

7. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyattan düşülecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde geçerli bir sebep olmaksızın kesin kayıttan önce vazgeçenlerden 100 Avro kesinti yapılacaktır.

8. Hollanda’da yasal oturumu olmayanlar ile Türkiye’den müracaat edenlerin müracaatları Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği tarafından kabul edilmemektedir. Kayıt için Hollanda’da yasal oturumlu olmak şarttır.

9. Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan, Faslı, Iraklı, Afganistanlı, Somalili vb. gibi diğer ülke vatandaşı Müslümanlar, Hollanda pasaportu olsa dahi kayıt yapılmayacaktır.

10. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanların, hac vizesi Suudi Hac Bakanlığının kararı nedeniyle alınamayacağından kayıt yapılmayacaktır.

11. Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, kronik hasta olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin durumu tespit edildiği an yapılan müracaatlar iptal edilecektir.

12. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır. Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri gerekmektedir. Türk pasaportuyla müracaat edenler oturum kartını yanında götürmek durumundadırlar.

13. Kayıt için 2000 Avro’luk ön ödeme yapıldıktan sonra doldurulup imzalanmış ön kayıt formu ile pasaportun fotokopisi PDF olarak, hac@diyanet.nl e-mailine gönderilecektir. Vakfımıza ulaşan müracaatlara ön kayıt numarası verilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımıza yine mail olarak bilgi verilecektir.

14. Bu yıl Türkiye’den birinci derecede akrabalarını (anne/baba/eş/çocuk) götürmek isteyen hacı adaylarımız için 50 kişilik kontenjan verilmiştir. Bu kontenjan sınırlı olduğundan ve müracaatlar kontenjanı geçeceğinden öncelik, aşağıdaki şartları taşıyanlara verilecektir.

a).  Hollanda’dan müracaat edenlerde aranacak şartlar:

  1. HDV Cenaze Fonuna üye olması,
  2. Bulunduğu şehirdeki camiye üye olması,
  3. Öncelikle anne ve babasını götürmek istemesi,

b).  Türkiye’den götürülecek yakınlarda aranan şartlar:

  1. Türkiye’den götürülecek birinci derece akrabaların sağlık raporu bulunması.
  2. Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac Organizasyonuna kayıtlı bulunması ve kurada çıkmamış olması.

Bu şartları taşıyan ve 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında ön kaydını yaptıranlardan yukarıdaki kriterlere göre yapılacak sıralamada ilk 50 kişi seçilecektir.

15. Türkiye’den birinci derecede akrabasını götürmek isteyen hacı adayları 1 Mart 2017 tarihinden 31 Mart 2017 tarihine kadar Vakfımıza bizzat gelip kayıtlarını yaptıracaklardır.

16. 2017 Yılı Hac Organizasyonu gidiş tarihleri 19/22 Ağustos 2017 ile 19/23 Eylül 2017 tarihleri arasında planlanmaktadır. Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

17. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği
Hollanda Diyanet Vakfı

Hac Hesap No            : NL 87 ABNA 047.76.59.780
Hesap İsmi                 : Adviseurschap van Religieuze Zaken (inzake bedevaart)

Ek 1: 2017 Yılı Hac Organizasyonu Ön kayıt Formu

Ek 2: 2017 Hac Afişi Fiyatlı