2014 Yılı Hac Organizasyonu


2014 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıtları (LISTE PDF)

DUYURU

Avrupa Din Hizmetleri Müşavirliklerinin düzenleyecekleri Hac Organizasyonlarında takip edecekleri çalışma takvimini düzenleyen ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gönderilen talimat gereği, Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenecek 2014 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve şube dernek yöneticilerimiz tarafından detaylıca anlaşılıp vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir.

            Bu itibarla;

1. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla yurtdışından sadece aşağıdaki kategorilerde hac organize edilecektir. Bu kategorilerin fiyat ve şartları hacı adaylarımıza kesin kayıtlar esnasında bildirilecektir. Bununla birlikte bahsedilen bu tiplerin genel özellikleri şunlardır;

I.    Normal Yemekli 1.Tip;

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan “Normal Yemekli 1.Tip”te, en fazla 5 kişiye 1 wc-banyo düşecek şekilde yerleşim yapılabilen, fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı odalarda en çok 5 kişinin birlikte kalacağı ve genel olarak değerlendirildiğinde diğer normal tip standardındaki binalara göre daha olumlu özellikleri ve rahatlığı bulunan, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır.

II.    Müstakil Odalı Tip;

Diğer Normal Tip Hac organizasyonlardan farkı; sadece tuvaleti ve banyosu içerisinde olan iki veya üç kişilik odalarda konaklanmasıdır. Diğer hizmetlerden, Normal Tip Hac Organizasyonlarını tercih edenlerle aynı şekilde yararlanacaklardır. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi) verilmez. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu tipte kontenjan sınırlı olduğundan, kontenjanın dolması halinde yedekte kalanlar, yer açılması durumunda kesin kayıt yaptıracaklardır.

2. 2014 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2014 yılı Yurtdışı Hac Yönergesinin yayınlanmasından sonra 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır.

3. Bu sebeple, 2014 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili kontenjan ve fiyatlar henüz belli olmadığından bu yıl da, Hollanda’dan Organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla ön kayıt sistemiyle kayıt alınacaktır.

4. Kontenjan belli olduktan sonra ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, ön kayıt ücretini yatırma tarihi esas alınarak bir sıralama yapılacak ve bu sıralamaya göre kontenjan sayısı kadar hacı adayı alınacaktır.

5. Ön kayıtlar, 25.03.2014 tarihinde başlayacak, 31.05.2014 tarihinde de sona erecektir.

6. Hacı adaylarımız, 25.03.2014 tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla ekte hazırlanan ön kayıt formunu doldurarak imzalayacaklar ve her bir hacı adayı ön kayıt için 1500 Avro Hac hesabına ödeyecektir.

7. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyattan düşülecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde vazgeçenlerden 100 Avro kesinti yapılacaktır.

8. Ön kayıtlı sayısının kontenjandan az olması durumunda ise, ön kaydı yapılan bütün hacı adayları daha sonra kendilerinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.

9. Hollanda’da yasal oturumu olmayanlar ile Türkiye’den müracaat edenlerin müracaatları -Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği- tarafından kabul edilmemektedir. Kayıt için Hollanda’da yasal oturumlu olmak şarttır.

10. Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan, Faslı, Iraklı, Afganistanlı, Somalili vb. gibi diğer ülke vatandaşı Müslümanlar, Hollanda pasaportu olsa dahi kayıt yapılmayacaktır.

11. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanlar, hac vizesi Suudi Hac Bakanlığının kararı nedeniyle alınamayacağından kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.

12. Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin durumu tespit edildiği an yapılan müracaatlar iptal edilecektir.

13. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır. Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri daha uygundur. Türk pasaportuyla müracaat edenler oturum kartı, veya Hollanda pasaportunu yanında götürmek durumundadırlar.

14. Çipsiz Türk pasaportu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla bu durumda olan hacı adaylarımızın çipsiz Türk pasaportlarını biran önce yenilemeleri gerekmektedir.

15. Doldurulup imzalanmış ön kayıt formu ve 1500 Avro’luk ön ödemenin yapıldığına dair belge ve pasaportun fotokopisi  Hollanda Diyanet Vakfı’nın, 070-3644565 nolu faksına, hac@diyanet.nl e-mailine veya Javastraat 2 2585 AM DEN HAAG adresine posta yoluyla gönderilecektir. Vakfımıza ulaşan müracaatlara ön kayıt numarası verilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımız internet aracılığıyla ilan edilecektir.

16. Bu yıl Türkiye’den birinci derece akrabalarını (anne/baba/kardeş) götürmek isteyen hacı adaylarımız için, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yazışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’den kontenjan verilmesi durumunda bu kontenjan sınırlı olacağı için öncelik, ücretini yatırmış olup geçen yıldan kalan hacı adaylarımıza verilmiş olduğundan, şu ana kadar müracaat edenlerle birlikte 20.03.2014 tarihi itibariyle öngörülen Türkiye’den akraba kontenjanı dolmuş bulunmaktadır.

17. Yeterli müracaat bulunması halinde normal tipte 3 haftalık kısa dönem hac organizesi bu yıl da düzenlenecektir.

18. 2014 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

19. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir. 

Hac Hesap No : 47.76.59.780
Hesap İsmi       : Adviesurschap van Religieuze Zaken (inzake bedevaart)
Şehir                   : Den Haag
Banka                 : ABN-AMRO Bank

Ek: 2014 Yılı Hac Organizasyonu Ön kayıt Formu

2014 YILI HAC ORGANİZASYONU ÖNKAYIT LİSTESİ